Kategorie
aktualności

Zaproszenie na Forum

Zapraszamy na Fortum Producentów Zbóż i Kukurydzy podczas Targów Polagra-Premiery
17 stycznia 2020 , godz. 13 Pawilon 5 A 

                                        Z A P R O S Z E N I E 

                                        Serdecznie zapraszamy na 

                    FORUM PRODUCENTÓW ZBÓŻ I KUKURYDZY 

„Nowy Zielony Ład, a problemy producentów zbóż i innych roślin uprawnych” 

                                   17 stycznia 2020 r. w Poznaniu 

Miejsce : – Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA PREMIERY 2020 – 

Strefa Innowacji Pawilon 5 A, początek o godz. 13.00. 

W ramowym programie Forum, organizowanym z inicjatywy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, we współpracy z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy, Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, przewidziane jest omówienie m.in. następujących tematów: 

1. Czynniki stresowe zagrożeniem dla opłacalności produkcji roślin zbożowych. 

Prof. dr hab. Edward Arseniuk IHAR – PIB w Radzikowie 

2. Nowe zagrożenia dla upraw ze strony agrofagów w sytuacji postępujących zmian klimatycznych i wycofywania substancji czynnych. 

Prof. dr hab. Marek Mrówczyńki IOR – PIB w Poznaniu 

Prof. dr hab. Marek Korbas IOR -PIB w Poznaniu 

3. Podsumowanie sezonu 2018/2019 w kontekście zdarzeń problemowych w produkcji zbóż i innych roślin uprawnych – panel dyskusyjny z udziałem wykładowców i rolników . 

4. Czy Nowy Zielony Ład będzie przeszkodą dla opłacalnej produkcji rolniczej w Polsce. 

– dyskusja kierowana 

W programie przewidujemy również wręczenie odznaczeń, wyróżnień oraz dyplomów. 

W Forum wezmą udział rolnicy, przedstawiciele nauki rolniczej, doradcy oraz 

reprezentanci instytucji, organizacji i firm współpracujących z rolnictwem. 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam 

Prof. Tadeusz Michalski 

Prezes Rady 

Polskiego Związku 

Producentów Kukurydzy

Kontakt z organizatorami: 

Biuro Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, tel. 61 662 74 20, 502 194 840, 

e-mail:pzpk@kukurydza.info.pl

Biuro Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, tel. 502 257 874, 604 186 906, 

e-mail:pzpz@ihar.edu.pl