Kategorie

Zaproszenie na Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy – Poznań 2020

Z A P R O S Z E N I E 

Serdecznie zapraszamy na 

FORUM PRODUCENTÓW ZBÓŻ I KUKURYDZY 

„Nowy Zielony Ład, a problemy producentów zbóż i innych roślin uprawnych”

17 stycznia 2020 r. w Poznaniu 

Miejsce: Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA PREMIERY 2020

Strefa Innowacji Pawilon 5 A, godz. 13.00.

W ramowym programie Forum, organizowanym z inicjatywy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, we współpracy z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy, Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, przewidziane jest omówienie m.in. następujących tematów: 

1. Czynniki stresowe zagrożeniem dla opłacalności produkcji roślin zbożowych – prof. dr hab. Edward Arseniuk IHAR – PIB w Radzikowie 

2. Nowe zagrożenia dla upraw ze strony agrofagów w sytuacji postępujących zmian klimatycznych i wycofywania substancji czynnych – prof. dr hab. Marek Mrówczyńki i prof. dr hab. Marek Korbas, IOR – PIB, Poznań 

3. Podsumowanie sezonu 2018/2019 w kontekście zdarzeń problemowych w produkcji zbóż i innych roślin uprawnych – panel dyskusyjny z udziałem wykładowców i rolników. 

4. Czy Nowy Zielony Ład będzie przeszkodą dla opłacalnej produkcji rolniczej w Polsce – dyskusja kierowana 

W programie przewidujemy również wręczenie odznaczeń, wyróżnień oraz dyplomów.

W Forum wezmą udział rolnicy, przedstawiciele nauki, doradcy oraz reprezentanci instytucji, organizacji i firm współpracujących z rolnictwem. 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam 

Prof. dr hab. Tadeusz Michalski
Prezes Rady
Polskiego Związku Producentów Kukurydzy

Kontakt z organizatorami: 

Biuro Polskiego Związku Producentów Kukurydzy
tel. 61 662 74 20, 502 194 840,
e-mail:pzpk@kukurydza.info.pl

Biuro Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
tel. 502 257 874, 604 186 906,
e-mail:pzpz@ihar.edu.pl