Kategorie

Wyjazd studyjny do Francji 13 – 16.09.2022

W dniach 13–16 września br. 10-osobowa delegacja liderów opinii z Polski i Niemiec przebywała w południowo-zachodniej Francji, regionie będącym kolebką uprawy kukurydzy w tym kraju. O przygotowaniach do tego wydarzenia informowaliśmy już w relacjach ze spotkań koordynacyjnych FNPSMS i PZPK.
Wyjazd zorganizowano w ramach kampanii promocyjnej „Seeds for future”, finansowanej przez Unię Europejską, a realizowanej przez FNPSMS (Francuska Federacja Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo) i PZPK (Polski Związek Producentów Kukurydzy).
W wyjeździe wzięli udział, rolnicy, eksperci, doradcy rolni i dziennikarze. W skład polskiej delegacji wchodzili: prof. dr hab. Tadeusz Michalski (prezes PZPK), Teresa Nowacka (koordynator projektu), Ireneusz Kowalik (UP w Poznaniu), Wojciech Mojkowski (dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego), Paweł Śliwowski (rolnik), Dariusz Kostemski (rolnik), Marek Kalinowski (redaktor Tygodnika Poradnika Rolniczego) i Sylwia Pachura (tłumacz).

Rolnicy biorący udział w wyjeździe zostali wylosowani wśród osób, które wypełniły ankietę dotyczącą uprawy kukurydzy, a która była kolportowana na spotkaniach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez PZPK i przy wsparciu Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Program wyjazdu obejmował: wizytę w siedzibie Maiz’Europe, lustrację poletek doświadczalnych Instytutu ARVALIS, wizytę w laboratorium certyfikującym materiał siewny GERM Serwis, wizytę w gospodarstwie rolnym Benoît Laborde, produkującym kukurydzę, w tym kukurydzę nasienną, wizyty w firmach hodowlano-nasiennych Lidea i MAS Seeds.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z wyjazdu studyjnego do Francji.