Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej