Kategorie

Wspólne stanowisko 5 organizacji UE (AVEC, CEPM, CIBE, Copa-Cogeca i EUWEP) w sprawie importu płodów rolnych z Ukrainy

W grudniu 2022 r. informowaliśmy o działaniach podejmowanych przez Polski Związek Producentów Kukurydzy (PZPK) na rzecz poprawy sytuacji producentów kukurydzy (link).
Upływa rok i problem importu ziarna zbóż w tym kukurydzy jest nadal aktualny, a wręcz można powiedzieć, że nasila się i dotyczy już praktycznie wszystkich płodów rolnych.
PZPK jako członek CEPM (Konfederacja Europejskich Producentów Kukurydzy) i pośrednio jako członek Copa-Cogeca (poprzez FBZPR – Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych) bierze czynny udział w pracach obu organizacji.
W dniu 13 listopada br. 5 stowarzyszeń UE reprezentujących różne sektory i podmioty (AVEC, CEPM, CIBE, Copa-CogecaEUWEP) skierowało do Valdisa Dombrovskisa, Wiceprezesa wykonawczego i Komisarza UE ds. handlu, Janusza Wojciechowskiego, Komisarza UE ds. rolnictwa oraz Przewodniczących stałych Komisji ds. rolnictwa w Brukseli, wspólną propozycję dotyczącą mechanizmu ochrony producentów cukru, zbóż i nasion oleistych, mięsa drobiowego oraz jaj przed zakłóceniami na rynku związanymi z przywozem płodów rolnych z Ukrainy.
PZPK miało swój udział w przygotowaniu tego pisma przekazując oficjalne stanowisko w przedmiotowej sprawie.

W załączeniu stanowisko PZPK w sprawie importu płodów rolnych z Ukrainy (wysłane do CEPM) i pisma przekazane do Valdisa Dombrovskisa, Wiceprezesa wykonawczego i Komisarza UE ds. handlu, Janusza Wojciechowskiego, Komisarza UE ds. rolnictwa oraz Przewodniczących stałych Komisji ds. rolnictwa w Brukseli.