Władze

Prezes Rady PZPK
prof. dr hab. Tadeusz Michalski

CZŁONKOWIE
Wiceprezes Rady PZPK
dr inż. Roman Warzecha (IHAR – PIB, Radzików)
 
Członek Rady PZPK
mgr inż. Anna Kołakowska (Przedstawiciel FNPSMS w Polsce)
 
Członek Rady PZPK
dr inż. Karol Marciniak (Prezes HR Smolice Sp. z o.o., Grupa IHAR)
 
Członek Rady PZPK
prof. IOR – PIB dr hab. inż. Paweł K. Bereś (IOR – PIB, TSD Rzeszów)
 
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
prof. UPP dr hab. Ireneusz Kowalik (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 
Członek Komisji Rewizyjnej
inż. Sławomir Zagierski (Hodowla Roślin Sp. z o.o., Smolice)
 
Członek Komisji Rewizyjnej
mgr inż. Janusz Karaś (Rolnik indywidualny, Gospodarstwo Rolne, Stary Sielc)
 
BIURO PZPK
Dyrektor Biura
dr inż. Paweł Olejarski
 
Księgowa
mgr inż. Teresa Nowacka