Władze

Prezes Rady PZPK
Prof. dr hab. Tadeusz Michalski

CZŁONKOWIE
Vice-Prezes Rady PZPK
Dr inż. Roman Warzecha (IHAR – PIB, Radzików)
 
Członek Rady PZPK
Anna Kołakowska (Przedstawiciel FNPSMS w Polsce)
 
Członek Rady PZPK
Dr inż. Karol Marciniak (Prezes HR Smolice Sp. z o.o., Grupa IHAR)
 
Członek Rady PZPK
Prof. IOR – PIB dr hab. inż. Paweł K. Bereś (IOR – PIB, TSD Rzeszów)
 
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Prof. UPP dr hab. Ireneusz Kowalik (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 
Członek Komisji Rewizyjnej
Sławomir Zagierski (Hodowla Roślin Sp. z o.o., Smolice)
 
Członek Komisji Rewizyjnej
Janusz Karaś (Rolnik indywidualny, Gospodarstwo Rolne, Stary Sielc)
 
BIURO PZPK
Dyrektor Biura
Eugeniusz Piątek
 
Księgowa
Teresa Nowacka