Kategorie

Umowa z Mercosur zagrożeniem dla producentów kukurydzy

Komisja Europejska od kilku miesięcy prowadzi rozmowy w sprawie umowy o wolnym handlu z krajami należącymi do Mercosur, z nadzieją o jej zatwierdzenie do końca br. Planowane porozumienie możliwe jest jednak jedynie pod warunkiem respektowania przez Mercosur tych samych ograniczeń środowiskowych i zdrowotnych, które obowiązują w Unii Europejskiej, co powinno być zapewnione przez odpowiednie kontrole i sankcje, a to obecnie dalekie jest od spełnienia.
Na prośbę CEPM (Europejska Konfederacja Producentów Kukurydzy), do której należy także PZPK, udostępniamy opracowanie wykonane przez AGPM (Stowarzyszenie Generalne Producentów Kukurydzy) dotyczące produkcji kukurydzy w Europie i krajach należących do Mercosur oraz wskazujące jakie katastrofalne skutki może mieć podpisanie umowy handlowej dla europejskich producentów kukurydzy w przypadku nierównego traktowania. Autorzy opracowania proponują konkretne rozwiązania, które pomogłyby rozwiązać problem.
AGPM podjęło już działania, aby ostrzec francuskich i europejskich decydentów o niebezpieczeństwach związanych z taką umową dla całego sektora kukurydzy.
Podczas najbliższego Zgromadzenia Ogólnego CEPM będzie dyskutowany temat wspólnego stanowiska, w celu obrony interesów europejskich producentów kukurydzy.