Kategorie

Szkolenie nt. hodowli mieszańcowej i nasiennictwa kukurydzy

W dniu 01. sierpnia 2019 r. PZPK zorganizowało dla pracowników firm hodowlanych i dystrybucyjnych szkolenie nt. hodowli mieszańcowej i nasiennictwa kukurydzy. Szkolenie odbyło się w HR Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR, a w części praktycznej – na polu hodowlanym. Prowadzący to szkolenie Panowie prof. dr hab. Józef Adamczyk oraz dr Janusz Rogackizapoznali uczestników z arkanami prowadzenia hodowli kukurydzy mieszańcowej. W szkoleniu wzięło udział 40 osób.

W imieniu Władz Związku i uczestników szkolenia wyrażamy serdeczne podziękowanie dla Pana Prezesa HR Smolice Władysława Poślednika jak i dla Panów prowadzących szkolenie, za wzorową jego organizację.