Kategorie

Szkolenie „Diagnostyka problemów w uprawie kukurydzy”

Szkolenie „Diagnostyka problemów w uprawie kukurydzy”, 20.05.2021 r.

W dniu 20 maja odbyło się szkolenie, pierwsze z cyklu szkoleń, które Związek będzie realizował w 2021 r. w ramach programu unijnego z „Diagnostyki problemów w uprawie kukurydzy”. Szkolenie prowadził przedstawiciel Instytutu ARVALIS, Pan Romain Tscheiller z Francji, w tłumaczeniu Pani Sylwii Pachury – Interpretariat.
Prezentacja szkolenia w załączeniu, dostępna jest również na Facebooku.
W szkoleniu uczestniczyło 78 osób, w tym: przedstawiciele doradztwa rolniczego, rolnicy, prasa rolnicza i przedstawiciele firm hodowlano-nasiennych. Ponieważ kukurydza jest już zasiana, uznaliśmy iż zaproponowany temat szkolenia „Diagnostyka problemów w uprawie kukurydzy” najbardziej trafi w oczekiwania uczestników; temat jest aktualny i ułatwi rozwiązywanie ewentualnych problemów na polu.
Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z konferencji i prezentacją.