Kategorie

Sukces kampanii promującej kukurydzę w Polsce

Kukurydza ziarnem przyszłości
„Kukurydza ziarnem przyszłości”, pod takim hasłem w latach 2021-2023 Polski Związek Producentów Kukurydzy (PZPK) i Francuska Federacja Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo (FNPSMS) zrealizowały różnorodne działania promujące uprawę kukurydzy wśród polskich rolników. Program był finansowany ze środków promocji produktów rolno-spożywczych Unii Europejskiej (UE). O ich skuteczności może świadczyć fakt, że pomimo trudności na rynku zbożowym, spowodowanych wzrostem kosztów produkcji, zmniejszającą się dostępnością środków ochrony roślin, a także niekorzystnymi warunkami pogodowymi i masowym napływem kukurydzy z Ukrainy, powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce w 2023 r. wzrosła do rekordowej wielkości 1,86 mln ha.
W ramach prowadzonej kampanii promocyjnej PZPK na przestrzeni trzech lat zorganizował różnorakie działania, zaadresowane bezpośrednio do rolników, w tym m.in.: Krajowe Dni Kukurydzy, które odbyły się w: Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie (2021 r.), Przedsiębiorstwie Rolnym Długie Stare sp. z o.o. (2022 r.), Ośrodku Hodowli Zarodowej Garzyn Sp. z o.o. (2023 r.) i w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (2021, 2022, 2023 r.), w których uczestniczyło w sumie kilka tysięcy osób. Ponadto zorganizowane zostały szkolenia „Diagnostyka problemów w uprawie kukurydzy” (on-line, 2021 r.) oraz konferencje: „Kukurydza ziarnem przyszłości” (SzepietowoMinikowo, 2021 r.), „Nawożenie kukurydzy w świetle wymagań zielonego ładu” (on-line, 2022 r.), „Produkcja ziarna kukurydzy na potrzeby żywienia zwierząt” (Wysokie Mazowieckie, 2022 r.) „Obniżyć nakłady w uprawie kukurydzy” (Wilkowice, 2022 r.), „Jak osiągnąć sukces w uprawie kukurydzy kiszonkowej?” (Grzymały Szczepankowskie k. Łomży, 2023 r.), „Kukurydza rośliną przyszłości” (2. Europejska konferencja, Poznań, 2023 r.), „Agrotechnika kukurydzy ze szczególnym uwzględnieniem produkcji na cele spożywcze” (Niemcza, 2023 r.). W szkoleniach i konferencjach uczestniczyło w sumie kilkaset osób. W ramach kampanii zorganizowano stoiska na targach AgroShow w Bednarach (2022 r.) i Polagra Premiery w Poznaniu (2023 r.), a także wyjazd studyjny polskich liderów opinii do Francji (2022 r.).
Dużą pomocą dla rolników – producentów kukurydzy były porady agronomiczne ekspertów z Polski, w tym z Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i z Francji, z Instytutu Roślinnego ARVALIS. Opublikowane one zostały w serii „Co tydzień o kukurydzy” w trakcie trwania kampanii na stronie internetowej i w mediach społecznościowych PZPK, w prasie rolniczej, w tym w czasopiśmie „Kukurydza”. Ukazały się także wielkonakładowe broszury: „Kryteria wyboru odmiany kukurydzy”, „Wybór daty zbioru kukurydzy na ziarno i na kiszonkę”, „Diagnostyka problemów w uprawie kukurydzy” opracowane przez specjalistów z Instytutu ARVALIS i „Problemy w uprawie kukurydzy” autorstwa dr. hab. inż. Pawła K. Beresia prof. IOR – PIB. Dwuletnie badania ankietowe, przeprowadzone wśród producentów kukurydzy przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pozwoliły na lepsze poznanie tendencji rozwoju uprawy kukurydzy w Polsce. Przeprowadzono także badanie opłacalności produkcji kukurydzy w Polsce przez ekspertów z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie.

Kukurydza w Unii Europejskiej – ogromny deficyt ziarna kukurydzy
Kukurydza jest uprawiana w UE na powierzchni 14,1 mln ha. W tym kukurydza ziarnowa na 8,2 mln ha, a kukurydza kiszonkowa na 5,9 mln ha. Polska i Francja należą do czołowych producentów kukurydzy, z powierzchnią upraw wynoszącą odpowiednio 1,86 mln ha i 2,9 mln ha. Niestety w UE obserwuje się zmniejszanie powierzchni uprawy, co powoduje coraz większe uzależnianie krajów Wspólnoty od importu ziarna, ponieważ produkcja własna nie zaspokaja zapotrzebowania wewnętrznego UE. W sezonie 2022/2023 zanotowano rekordowy import na poziomie 25 mln ton, co czyni UE największym światowym importerem kukurydzy.

Produkcja kukurydzy nasiennej w Polsce – gwarancja najwyższej jakości
Polska jak i Francja są producentami kukurydzy nasiennej (odpowiednio 80 tys. ha i 5,6 tys. ha). Czołowymi polskimi hodowlami są: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR i Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Polska produkuje materiał siewny głównie z przeznaczeniem na rynek krajowy, tymczasem Francja jest największym eksporterem materiału nasiennego w Europie. Dzięki systemowi kwalifikacji nasiennej oceniającej między innymi zdolność kiełkowania i czystość odmianową, materiał siewny kukurydzy produkowany w Polsce i we Francji, charakteryzuje się wysoką jakością i odpowiada najbardziej wymagającym klientom. Odmiany dopuszczone do obrotu na rynku polskim są badane w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) prowadzonego przez PZPK we współpracy z COBORU.

O Kampanii promocyjnej
Kampania realizowana w Polsce była częścią kampanii „Seeds for future”. Oprócz Polski realizowana była w sześciu innych krajach: Francji, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Rumunii i Bułgarii. Jej budżet wynosił 2,3 mln € i w 80% pochodził ze środków UE.

Celem kampanii była:

  • promocja uprawy kukurydzy i sorga celem zapewnienia samowystarczalności UE w produkcji zbożowej i zredukowania jej deficytu handlowego,
  • promocja postępu hodowlanego i wysokiej jakości nasion kukurydzy i sorga produkowanych w UE,
  • promocja różnorodnego wykorzystania ziarna kukurydzy i sorga.