Kategorie

Stanowisko Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych w sprawie redukcji populacji dzików

List otwarty Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych której Polski Związek Producentów Kukurydzy jest członkiem w sprawie redukcji populacji dzików która  przyczynia się również do  ograniczenia  strat w uprawach kukurydzy.

Poniżej udostępniamy link do Listu: