Kategorie

Spotkanie z przedstawicielami firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych

W dniu 8 grudnia 2020 r. odbywało się coroczne spotkanie Polskiego Związku Producentów Kukurydzy z przedstawicielami firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych. Z uwagi na zagrożenie pandemiczne COVID-19 i obowiązujące rygory spotkanie miało formę on-line. W zebraniu udział wzięło łącznie 27 osób. Prowadzącym spotkanie był Prezes PZPK prof. dr hab. Tadeusz Michalski.

W trakcie spotkania m.in. przedstawiciel COBORU dr Tomasz Lenartowicz omówił wyniki porejestrowego doświadczalnictwa z odmianami kukurydzy za rok 2020 zaś prof. Tadeusz Michalski zaprezentował działania Związku w zakresie organizacji „Dni kukurydzy”. Nakreślony został program działań na rok 2021 obejmujący m.in. organizację doświadczeń porejestrowych z odmianami kukurydzy, polowe demonstracje pod hasłem „Dni Kukurydzy”, szkolenia oraz publikacje PZPK.

W bloku spraw organizacyjnych przedstawiciele Związku poinformowali o uczestnictwie PZPK w latach 2021-2023 w unijnym programie promującym uprawę europejskiego ziarna kukurydzy i sorga z wykorzystaniem środków społecznego komunikowania się i masowego przekazu oraz o stanie realizacji programu finansowanego z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych promującego uprawę i wykorzystanie ziarna kukurydzy dla celów spożywczych.