Kategorie

Spotkanie z przedstawicielami firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych

W dniu 25 stycznia br. odbyło się on-line coroczne spotkanie Polskiego Związku Producentów Kukurydzy i Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej z Przedstawicielami firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych. Podsumowano na nim działania przeprowadzone w sezonie 2022 oraz określono zakres prac i współpracy w sezonie 2023.
Spotkanie prowadził prof. dr hab. Tadeusz Michalski, Prezes PZPK, który na wstępie krótko podsumował miniony sezon. Następnie dr inż. Tomasz Lenartowicz i mgr inż. Karolina Piecuch reprezentujący COBORU w Słupi Wielkiej przedstawili i omówili wyniki doświadczeń porejestrowych w 2022 r. W dalszej części spotkania przedstawiono plany na 2023 r.