Publikacje Inne

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami poświęconymi uprawie i wykorzystaniu kukurydzy. Przygotowanie publikacji zostało sfinansowane z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, środków unijnego programu „Seeds for Future” i środków własnych PZPK.