Kategorie

Promocja podczas III Ogólnopolskiego Pokazu Polowego Postępu Genetycznego Roślin Uprawnych – Radzików 2022

Podczas III Ogólnopolskiego Pokazu Polowego Postępu Genetycznego Roślin Uprawnych – Radzików 2022, który odbył się 14 czerwca br. na terenie IHAR w Radzikowie, Polski Związek Producentów Kukurydzy na swoim stoisku promował uprawę i wykorzystanie ziarna kukurydzy na cele spożywcze, w ramach programu „Złoty smak kukurydzy” finansowanego ze środków FPZZiPZ KOWR.
Na tegoroczny Pokaz składały się dwie części. Pierwsza odbywała się na sali wykładowej ośrodka szkoleniowego IHAR – PIB w Radzikowie. Gości i pracowników IHAR – PIB powitał dr inż. Michał Rokicki, Dyrektor IHAR – PIB oraz prof. dr hab. Henryk J. Bujak, Dyrektor COBORU. W spotkaniu udział wzięli także: Lech Antoni Kołakowski, Sekretarz Stanu w MRiRW, Krzysztof Smaczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, dr Jacek Rajewski, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO, Stanisław Kacperczyk, Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, Katarzyna Boczek, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Andrzej Kiliański, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Obecni byli także przedstawiciele COBORU i stacji doświadczalnych, a także krajowych spółek hodowlano-nasiennych i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.
Po powitaniach i wystąpieniach zaproszonych gości uczestnicy Pokazu wysłuchali czterech wykładów:
– „Odpowiedź nauki i hodowli roślin rolniczych na wyzwania zmieniającego się klimatu i założeń Zielonego ładu” – dr. inż. Michała Rokickiego (IHAR – PIB),
– „Znaczenie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla praktyki rolniczej” – prof. dr. hab. Henryka J. Bujaka (COBORU),
– „Rola odmiany w kreowaniu postępu biologicznego” – inż. Radosława Radulskiego (HR Strzelce),
– „Ekologiczne doświadczalnictwo odmianowe COBORU” – mgr. inż. Marcina Behnke (COBORU).
W drugiej części Pokazu zainteresowani mogli wziąć udział w pokazach polowych materiałów roślinnych IHAR – PIB, COBORU oraz ZDHAR Radzików. Koordynatorem Pokazu był dr inż. Roman Warzecha, adiunkt w Zakładzie Biologii Stosowanej IHAR – PIB w Radzikowie, a także obecny wiceprezes PZPK.
Uczestnicy Pokazu mogli także zwiedzać stoiska informacyjno-promocyjne m.in.: firm hodowlano-nasiennych, COBORU i PZPK.
W III Ogólnopolskim Pokazie Polowego Postępu Genetycznego Roślin Uprawnych 14 czerwca 2022 r. wzięło udział około 100 osób.