Programy Krajowe

Wzrost powierzchni uprawy kukurydzy w Polsce do poziomu ponad 1 milion 700 tys. ha, walory zdrowotne ziarna kukurydzy, w szczególności znajdujące zastosowanie w żywieniu bezglutenowym, wszechstronność tej rośliny wynikająca z jej zastosowania w różnych gałęziach przemysłu, wreszcie jej ogromna rola w przetwórstwie w świecie, a w Polsce wciąż nie w pełni wykorzystana i przy niewielkiej konsumpcji w porównaniu z jej spożyciem w świecie sprawiły, iż Polski Związek Producentów Kukurydzy już od kilku już lat prowadzi działania promujące uprawę kukurydzy oraz zwiększenia jej spożycia i wykorzystania w przemyśle spożywczym.

Działania te mają zwiększyć rolę kukurydzy w codziennej diecie Polaków i odpowiedzieć na pytanie dlaczego warto jeść kukurydzę.

Ziarno kukurydzy, którego produkcja w naszym kraju osiągnęła poziom przekraczający ponad 4 mln ton, to polski produkt o wszechstronnym wykorzystaniu, jednej z najważniejszych upraw naszego kraju.

W Polsce jest jeszcze nadal niewielka konsumpcja kukurydzy, spożywamy około 0,5 kg/osobę, która jest spowodowana brakiem wiedzy na temat jakości i walorów odżywczych produktów wytwarzanych z ziarna kukurydzy.

To chcemy zmienić realizując w ramach strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa różne projekty promocyjne finansowane z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Edukacja polskiego konsumenta o możliwościach wykorzystania kukurydzy oraz walorach smakowych i wpływu kukurydzy na zdrowie ludzi jest celem programów. Grupą docelową tych programów są z jednej strony rolnicy, od których oczekujemy wysokiej jakości ziarna kukurydzy z drugiej strony świadomi konsumenci poszukujący najlepszych alternatyw żywieniowych.

Chcemy również zainteresować branże gastronomiczną, co w przyszłości pozwoliłoby zwiększyć ich ofertę o potrawy z kukurydzy. Liczymy że zwiększy się także świadomość konsumentów o roli kukurydzy w żywieniu bezglutenowym.

Naszym zdaniem produkty – przetwory z dodatkiem kukurydzy w sposób znaczący wpisują się w szeroko propagowany zdrowy sposób odżywiania.

PZPK rozpoczął we wrześniu 2020 r. realizację kolejnego programu finansowanego z Funduszy Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, promującego uprawę i wykorzystanie ziarna zbóż dla celów spożywczych. Program ten zakończył się w 2021 r. Dotychczas promocja odbywała się 13 września 2020 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego podczas Dnia Kukurydzy, 20 września na Dożynkach Prezydenckich oraz 4 października podczas XXII Dni Kukurydzy w Skrzelewie, gdzie zorganizowane zostały stoiska promujące produkty kukurydziane oraz odbywała się degustacja potraw na bazie produktów z kukurydzy. W październiku w ramach promocji odbyły się dwa pokazy warsztatowe 6 października w Zwierzyńcu Pierwszym i w dniach 20–21 października w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu. Promocja cieszyła się dużym zainteresowaniem, uczestnicy mogli zwiększyć wiedze o wartościach pokarmowych ziarna kukurydzy, poznać jego możliwości przetwórcze, przygotować i skosztować potrawy kukurydziane.

W 2022 r. PZPK rozpoczął realizację nowego programu „Złoty smak kukurydzy”, w ramach którego kontynuowane będą dotychczasowe działania polegające na promocji spożycia kukurydzy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z promocji kukurydzy.

Relacje z wydarzeń

Czasopismo Kukurydza Nr 59. Wydanie specjalne

W zakładce „Publikacje PZPK” opublikowaliśmy najnowszy – specjalny – numer czasopisma KUKURYDZA nr 59, sfinansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, a poświęcony w całości „Uprawie i wykorzystaniu ziarna zbóż

Czytaj więcej »

Programy promocji kukurydzy zorganizowane przez PZPK z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych KOWR:

2020–2021 r. „Uprawa i wykorzystanie ziarna kukurydzy dla celów spożywczych” (Szepietowo, Warszawa, Skrzelewo, Zwierzyniec Pierwszy, Poznań, Boguchwała, Minikowo),
2019 r. „Złote ziarno kukurydzy w zdrowej polskiej diecie” (Kawęczyn, Boguchwała, Szepietowo, Spała, Zwierzyniec Pierwszy, Poznań),
2017 r. „Kukurydza cukrowa – słoneczne ziarno zdrowia”,
2016 r. „Kukurydza – słoneczne ziarno”,
2014 r. „Kukurydza – słoneczne ziarno zdrowia”.