Programy Krajowe

Wzrost powierzchni uprawy kukurydzy w Polsce do poziomu ponad 1 milion 860 tys. ha, walory zdrowotne ziarna kukurydzy, w szczególności znajdujące zastosowanie w żywieniu bezglutenowym, wszechstronność tej rośliny wynikająca z jej zastosowania w różnych gałęziach przemysłu, wreszcie jej ogromna rola w przetwórstwie w świecie, a w Polsce wciąż nie w pełni wykorzystana i przy niewielkiej konsumpcji w porównaniu z jej spożyciem w świecie sprawiły, iż Polski Związek Producentów Kukurydzy już od kilku już lat prowadzi działania promujące uprawę kukurydzy oraz zwiększenia jej spożycia i wykorzystania w przemyśle spożywczym.

Działania te mają zwiększyć rolę kukurydzy w codziennej diecie Polaków i odpowiedzieć na pytanie dlaczego warto jeść kukurydzę.
Ziarno kukurydzy, którego produkcja w naszym kraju osiągnęła poziom przekraczający ponad 4 mln ton, to polski produkt o wszechstronnym wykorzystaniu, jednej z najważniejszych upraw naszego kraju.
W Polsce jest jeszcze nadal niewielka konsumpcja kukurydzy, spożywamy około 0,5 kg/osobę, która jest spowodowana brakiem wiedzy na temat jakości i walorów odżywczych produktów wytwarzanych z ziarna kukurydzy.
To chcemy zmienić realizując w ramach strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa różne projekty promocyjne finansowane z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
Edukacja polskiego konsumenta o możliwościach wykorzystania kukurydzy oraz walorach smakowych i wpływu kukurydzy na zdrowie ludzi jest celem programów. Grupą docelową tych programów są z jednej strony rolnicy, od których oczekujemy wysokiej jakości ziarna kukurydzy z drugiej strony świadomi konsumenci poszukujący najlepszych alternatyw żywieniowych.
Chcemy również zainteresować branżę gastronomiczną, co w przyszłości pozwoliłoby rozszerzyć jej ofertę o potrawy z kukurydzy. Liczymy że zwiększy się także świadomość konsumentów o roli kukurydzy w żywieniu bezglutenowym.
Naszym zdaniem produkty – przetwory z dodatkiem kukurydzy w sposób znaczący wpisują się w szeroko propagowany zdrowy sposób odżywiania.

W 2023 r. PZPK rozpoczął realizację nowego programu promocyjnego pod nazwą „Kukurydziane inspiracje” – konkurs na danie z kukurydzy do uczniów szkół gastronomicznych.
W konkursie mogą wziąć udział 2-osobowe zespoły, których zadaniem będzie przygotowanie jednego dania, na słono albo na słodko, zawierającego w swoim składzie minimum 50% składników pochodzących z kukurydzy. W tym celu uczestnicy konkursu mogą wykorzystać co najmniej dwa różne rodzaje kukurydzy (popcorn, mąka kukurydziana, polenta, kasza kukurydziana, …). Zgłaszany do konkursu przepis musi spełniać co najmniej jedno z kryteriów:
– oryginalny smak dzięki połączeniu kukurydzy z innymi składnikami,
– walory odżywcze i dietetyczne dzięki wykorzystaniu naturalnych właściwości kukurydzy,
– łatwość przygotowania dzięki wykorzystaniu produktów tanich i powszechnie dostępnych.
Szczegóły dotyczące konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: https://kukurydziane-inspiracje.pl/

Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć z promocji kukurydzy.

Programy promocji kukurydzy zorganizowane przez PZPK z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych KOWR:

2022 r. „Złoty smak kukurydzy” (Poznań, Boguchwała, Radzików, Zwierzyniec Pierwszy, Szepietowo, Skrzelew)
2020–2021 r. „Uprawa i wykorzystanie ziarna kukurydzy dla celów spożywczych” (Szepietowo, Warszawa, Skrzelew, Zwierzyniec Pierwszy, Poznań, Boguchwała, Minikowo),
2019 r. „Złote ziarno kukurydzy w zdrowej polskiej diecie” (Kawęczyn, Boguchwała, Szepietowo, Spała, Zwierzyniec Pierwszy, Poznań),
2017 r. „Kukurydza cukrowa – słoneczne ziarno zdrowia”,
2016 r. „Kukurydza – słoneczne ziarno”,
2014 r. „Kukurydza – słoneczne ziarno zdrowia”.