Kategorie

Powołanie prof. dr hab. Tadeusza Michalskiego, Prezesa PZPK na członka Wielkopolskiej Rady Rolniczej

Polski Związek Producentów Kukurydzy informuje, że na podstawie uchwały nr 6144/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2023 r., prof. dr hab. Tadeusz Michalski, Prezes PZPK został powołany na członka Wielkopolskiej Rady Rolniczej będącej ciałem doradczym Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
W skład Rady wchodzą następujące osoby:

 1. Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,
 2. Czesław Cieślak, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
 3. Zofia Szalczyk, Przewodnicząca Rady Społecznej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
 4. Izabela Mroczek, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 5. Szymon Wdowczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 6. Ryszard Napierała, Prezes Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
 7. Grzegorz Majchrzak, Prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej,
 8. Przemysław Jagła, Prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła,
 9. Adam Gut, Prezes Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz,
 10. Henryk Święcicki, Prezes Związku Hodowców Koni Wielkopolskich,
 11. Marek Głowiński, Prezes Wielkopolskiego Związku Buraka Cukrowego,
 12. Tadeusz Michalski, Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy,
 13. Marian Jakobsze, Prezes Polskiego Związku Producentów Szparaga,
 14. Mieczysław Łuczak, Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu,
 15. Wiesław Wojtczak, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Gęsi.