W dniach 20-21 października w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu odbyły się zorganizowane przez PZPK a finansowane z funduszu FPZZIPZ pokazy warsztatowe promujące „Uprawę i wykorzystania ziarna kukurydzy dla celów spożywczych”. Młodzież klas I Ż i III Ż o kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych wykonywała potrawy na bazie produktów z kukurydzy. Były bardzo ciekawe przepisy, było też bardzo smacznie. Pokazy zakończyły się ogólną degustacją.