Kategorie

OFERTA PRACY

Polski Związek Producentów Kukurydzy (PZPK) z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 33 pok. 43, poszukuje osoby na stanowisko specjalisty w Biurze Związku. Oferujemy zatrudnienie na cały etat na podstawie umowy o pracę.
PZPK to producenckie zrzeszenie branżowe działające w środowisku rolniczym od 1984 roku. Zajmuje się tematyką związaną z produkcją i kierunkami wykorzystania kukurydzy – na cele spożywcze, paszowe, bioenergetyczne.

Zadania:
• prowadzenie unijnych i polskich programów promujących uprawę i wykorzystanie kukurydzy,
• organizacja porejestrowych doświadczeń odmianowych (PDO) i badań rozpoznawczych,
• organizacja polowych pokazów pod hasłem Dni Kukurydzy,
• organizacja szkoleń, konferencji i seminariów
• praca przy wydawaniu czasopisma „Kukurydza”,
• współpraca z Uniwersytetami Rolniczymi, instytutami naukowymi takimi jak IUNG – PIB, IOR – PIB, COBORU, agendami rządowymi jak PIORIN, KOWR, z Ministerstwem Rolnictwa oraz z producentami i dystrybutorami kukurydzy.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe rolnicze lub rolniczo-ekonomiczne,
• przynajmniej 5-letni staż pracy w branży rolniczej,
• wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego (ewentualnie francuskiego) niezbędna dla obsługi projektów UE i współpracy zagranicznej,
• umiejętność obsługi biurowych programów komputerowych (tworzenia prezentacji, sprawozdań itp.),
• prawo jazdy kategorii B lub wyższej.

Oferujemy:
Umowę o pracę po 3-miesięcznym okresie próbnym.
Możliwość korzystania z samochodu dla celów służbowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego lub życiorysu na adres pzpk@kukurydza.info.pl do dnia 30 maja 2021 r.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
W CV musi być zawarta klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.