Kategorie

OFERTA PRACY: nabór na stanowisko Dyrektora Biura PZPK

Polski Związek Producentów Kukurydzy (PZPK)
z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 33 pok. 43
ogłasza nabór na stanowisko
Dyrektora Biura

PZPK to producenckie zrzeszenie branżowe działające w środowisku rolniczym od 1984 roku. Zajmuje się tematyką związaną z produkcją i kierunkami wykorzystania kukurydzy – na cele spożywcze, paszowe, bioenergetyczne itp. Ważnym kierunkiem działań PZPK jest upowszechnianie wiedzy o kukurydzy i promocja nowoczesnych rozwiązań jej uprawy w Polsce. W szczególności przejawia się to w organizacji i prowadzeniu badań odmianowych i przekazywaniu wiedzy o najnowszych i najlepszych mieszańcach przydatnych dla praktyki w różnych rejonach kraju.

Zadania:

 • kierowanie pracą Biura PZPK i dbałość o wizerunek Związku
 • prowadzenie unijnych i polskich programów promujących uprawę i wykorzystanie kukurydzy
 • reprezentowanie PZPK w kontaktach z administracją, prasą oraz  polskimi i zagranicznymi organizacjami branżowymi
 • organizacja porejestrowych doświadczeń odmianowych z kukurydzą (PDO)  i Badań Rozpoznawczych
 • organizacja polowych pokazów pod hasłem Dni Kukurydzy
 • organizacja szkoleń, konferencji i  seminariów
 • praca przy  wydawaniu czasopisma ”Kukurydza”
 • współpraca z COBORU, instytutami naukowymi i uniwersytetami rolniczym, agendami rządowymi oraz producentami i dystrybutorami kukurydzy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie rolnicze
 • przynajmniej 5-letni staż pracy w branży rolniczej, w tym na stanowisku kierowniczym
 • wskazane doświadczenie odnośnie składania wniosków i obsługi projektów finansowanych przez Unię Europejską
 • wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego, niezbędna dla obsługi projektów UE i współpracy zagranicznej
 • umiejętność prowadzenia strony internetowej Związku oraz twórczego wykorzystania mediów społecznościowych
 • umiejętność obsługi biurowych programów komputerowych (tworzenia prezentacji, sprawozdań itp.)
 • prawo jazdy kategorii B lub wyższej
 • dyspozycyjność, zapał i zaangażowanie do pracy

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie
Możliwość rozwoju osobistego
Satysfakcjonujące wynagrodzenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego lub życiorysu na adres  pzpk@kukurydza.info.pl do dnia  10 lutego 2022.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

W CV musi być zawarta klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.