Kategorie
aktualności

Odwołanie Walnego zebrania

Planowane na dzień 31 marca b.r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków PZPK z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego koronawirusem zostaje ODWOŁANE.Nowy termin Walnego Zebrania zostanie ogłoszony w terminie późniejszym, po ustaniu zagrożenia wirusem.