Kategorie

Nowy dyrektor Biura PZPK

Polski Związek Producentów Kukurydzy uprzejmie informuje, że z dniem 1 lipca 2022 r. stanowisko dyrektora Biura PZPK objął dr inż. Paweł Olejarski.
Nowy Dyrektor był długoletnim pracownikiem Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, pełnił też funkcję menedżera w Polskim Stowarzyszeniu Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji.
Liczymy na dalszą owocną współpracę z Państwem, a nowemu Dyrektorowi życzymy powodzenia w realizacji powierzonych zadań i rozwoju PZPK.