Kategorie

Konferencja szkoleniowa „Agrotechnika kukurydzy ze szczególnym uwzględnieniem produkcji na cele spożywcze” – 27.06.2023 r.

We wtorek 27 czerwca br. w hotelu Niemcza SPA w Niemczy (woj. dolnośląskie), Polski Związek Producentów Kukurydzy wraz z Ośrodkiem Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. zorganizowali z funduszy unijnego programu „Seeds for Future” konferencję szkoleniową „Agrotechnika kukurydzy ze szczególnym uwzględnieniem produkcji na cele spożywcze”. W konferencji szkoleniowej uczestnictwo około 50 osób.
Spotkanie otworzyli: prof. dr. hab. Tadeusz Michalski – Prezes PZPK, Jarosław Bereźnicki – Prezes Zarządu OHZ Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. oraz dr inż. Piotr Zarzycki – gł. sp. ds. produkcji roślinnej OHZ.
Następnie zgromadzeni wysłuchali kilku bardzo ciekawych wykładów dotyczących zagadnień związanych z uprawą kukurydzy na cele spożywcze.
Temat „Wymagania i agrotechnika uprawy kukurydzy z uwzględnieniem wymagań odbiorców spożywczych” przedstawił prof. dr. hab. Tadeusz Michalski. Prof. dr hab. Józef Sowiński z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przybliżył temat „Nawożenie kukurydzy – doświadczenia i praktyki stosowane w innych krajach”. Z kolei „Najważniejsze problemy w uprawie kukurydzy zwyczajnej i cukrowej w rejonie Przedgórza Sudeckiego” przedstawił w swoim wystąpieniu dr inż. Piotr Zarzycki. Był to temat bliski przybyłym na szkolenie, bo nawiązywał do lokalnych warunków. Po przerwie uczestnicy konferencji szkoleniowej wysłuchali jeszcze dwóch wystąpień. Temat „Zasady uprawy kukurydzy cukrowej” przedstawił dr inż. Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB z Radzikowa, a temat „Nowoczesna technika w uprawie kukurydzy” omówił prof. UPP, dr hab. inż. Ireneusz Kowalik z Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania.
Po każdej serii wykładów był czas na dyskusję i wymianę poglądów.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi oraz fotorelacją z konferencji szkoleniowej „Agrotechnika kukurydzy ze szczególnym uwzględnieniem produkcji na cele spożywcze”.