Formularz rejestracyjny
Konferencja szkoleniowa „Agrotechnika kukurydzy ze szczególnym uwzględnieniem produkcji na cele spożywcze” 27.06.2023

Termin rejestracji: 23.06.2023 r.
* Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby zrealizować ww. cel.
Pobierz Program Konferencji szkoleniowej