Kategorie

Konferencja pt. „Kukurydza – nowe rozwiązania w uprawie” 5 kwietnia 2022 r.

5 kwietnia 2022 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Polski Związek Producentów Kukurydzy zorganizowali w trybie online konferencję „Kukurydza – nowe rozwiązania w uprawie”. Uczestników przywitali dr Ryszard Kamiński – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz prof. dr hab. Tadeusz Michalski – Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. Podczas spotkania zaprezentowano wykłady z zakresu agrotechniki, mechanizacji, doboru odmian i nawożenia.
Podczas konferencji wykłady przedstawili: prof. dr hab. Tadeusz Michalski, dr hab. inż. Ireneusz Kowalik, prof. UPP z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr inż. Roman Warzecha – kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta z Zakładu Genetyki i Hodowli Roślin IHAR – PIB w Radzikowie, dr inż. Grzegorz Grochot z firmy Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o. w Warszawie oraz dr inż. Piotr Szulc, główny specjalista ds. agronomii z firmy Polcalc Nawozy Wapniowe Sp. z o.o. w Warszawie.
Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczyło uczestnictwo w nim ponad 60 osób. Nie powinno to dziwić, ponieważ od kilku już lat wzrasta zainteresowanie coraz większej grupy producentów uprawą kukurydzy w Polsce. Relacja z konferencji dostępna jest na stronie K-PODR.