Kategorie

Konferencja prasowa PZPK „Złoty smak kukurydzy” – 13.12.2022 r.

W dniu 13 grudnia br. Polski Związek Producentów Kukurydzy (PZPK) zorganizował konferencję prasową podsumowującą promocję wykorzystania ziarna kukurydzy na cele spożywcze, prowadzoną w 2022 r. Spotkanie po raz kolejny odbyło się w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu. O dużym zainteresowaniu tematyką dotyczącą kukurydzy świadczyła liczna obecność dziennikarzy. W konferencji uczestniczyły redakcje wszystkich wiodących tytułów prasowych i portali internetowych branży rolniczej w Polsce. Obecny był też przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.
Na początku spotkania prezes PZPK, prof. dr hab. Tadeusz Michalski, omówił rynek kukurydzy w Unii Europejskiej i na świecie. Pokreślił, że większość krajów unijnych w 2022 r. odnotowała spadek zasiewów kukurydzy, tylko w Polsce i w Turcji powierzchnia się zwiększyła. Podkreślił, że Polska jest 3. najważniejszym producentem kukurydzy w Unii Europejskiej. Minionej wiosny została ona zasiana na rekordowej powierzchni ponad 1,86 mln ha, z czego ok. 1,2 mln ha na ziarno.
Zebrani na konferencji prasowej wysłuchali trzech interesujących prezentacji dotyczących kukurydzy.
Dr Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Radzikowie, a jednocześnie wiceprezes Związku, podsumował działania PZPK związane z prowadzoną kampanią „Złoty smak kukurydzy”. Jak zaznaczył, pierwszą taką kampanię promocyjną Związek zainicjował już w 2014 r. Głównym celem jest promocja spożycia produktów z kukurydzy oraz popularyzacja jej uprawy wśród rolników. Podkreślił, że grupą docelową są konsumenci poszukujący najlepszych alternatyw żywieniowych. Kampanie promocyjne realizowane przez PZPK są finansowane z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych KOWR.
O walorach kukurydzy, nie tylko smakowych interesująco opowiedziała prof. UPP dr. hab. Joanna Kobus-Cisowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podkreślając wartości ziarna kukurydzy jako elementu codziennej, zbilansowanej diety. Warto pamiętać, że ziarno kukurydzy jest źródłem podstawowych składników pokarmowych, witamin i minerałów.
Pani Anna Kołakowska reprezentująca Francuską Federację Producentów Nasion Kukurydzy i Sorgo (FNPSMS), a jednocześnie członek Rady PZPK, przedstawiła ciekawy wykład dotyczący zmian dotyczących rynku kukurydzy w UE i na świecie oraz proporcji wykorzystania kukurydzy. Podkreśliła, że tylko 10% przeznaczone jest na cele spożywcze, 60% na paszowe i 30% na przemysłowe.
Dr Karol Marciniak, prezes Hodowli Roślin Smolice przedstawił bardzo interesujący wykład na temat prac hodowlanych przy tworzeniu nowych odmian. Wprawdzie nie dotyczył on bezpośrednio tematu wykorzystania kukurydzy na cele spożywcze i jej konsumpcji, ale uzmysłowił zebranym z jak wieloma wyzwaniami i zakresem prac muszą zmierzyć się codziennie hodowcy i firmy hodowlano-nasienne, aby wyhodować nowe odmiany i wyprodukować najwyższej jakości materiał nasienny. Po tym wykładzie jasne było już dlaczego nasiona kukurydzy tyle kosztują.