Kategorie

Konferencja „Obniżyć nakłady w uprawie kukurydzy” – Długie Stare 2022

We wtorek 6 września 2022 r. w miejscowości Wilkowice w powiecie leszczyńskim podczas Krajowego Dnia Kukurydzy – Długie Stare 2022, Polski Związek Producentów Kukurydzy zorganizował z funduszy unijnego programu „Seeds for Future” konferencję „Obniżyć nakłady w uprawie kukurydzy”.
Konferencję poprzedziło krótkie wystąpienie mgr Anny Kołakowskiej, koordynatora programu, podczas którego przedstawiła uczestnikom konferencji cele realizowanego przez Związek i Francuską Federację Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorga (FNPSMS) programu. Głównymi z nich są: promocja uprawy kukurydzy i sorgo w kierunku zapewnienia samowystarczalności Unii Europejskiej w produkcji zbożowej i zredukowanie deficytu handlowego, promocja postępu hodowlanego i wysokiej jakości nasion kukurydzy i sorgo produkowanych w Unii Europejskiej oraz promocja różnorodnego wykorzystania ziarna kukurydzy i sorgo.
Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów: „Jak obniżyć nakłady w uprawie kukurydzy”, który przedstawił prof. dr hab. Tadeusz Michalski, Prezes PZPK oraz „Racjonalne nawożenie kukurydzy”, który zaprezentował prof. dr hab. Piotr Szulc z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Po każdym z wykładów był czas na dyskusję i zadawanie pytań.
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyło uczestnictwo w nim ponad 100 osób.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi oraz fotorelacją z konferencji „Obniżyć nakłady w uprawie kukurydzy”.