Kategorie

Konferencja „Jak osiągnąć sukces w uprawie kukurydzy kiszonkowej?” – 31.01.2023 r.

We wtorek 31 stycznia br. w hotelu Via Baltica w Grzymałach Szczepankowskich k. Łomży (woj. podlaskie) Polski Związek Producentów Kukurydzy wraz z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zorganizowali z funduszy unijnego programu „Seeds for Future” konferencję „Jak osiągnąć sukces w uprawie kukurydzy kiszonkowej?”.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyło uczestnictwo w niej ok. 300 osób. Wśród gości byli m.in. Lech Antoni Kołakowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wszystkich zebranych powitali wspólnie mgr inż. Wojciech Mojkowski, dyrektor PODR w Szepietowie i prof. dr hab. Tadeusz Michalski, prezes PZPK.
Uczestnicy konferencji wysłuchali kilku bardzo ciekawych wystąpień.
W wykładzie „Jak wyprodukować dobrą kiszonkę?” prof. dr hab. Tadeusz Michalski podkreślił, że podstawową paszą produkowaną z kukurydzy jest kiszonka z całych roślin. Zaznaczył też, że większość producentów mleka nie wyobraża sobie obecnie żywienia bydła bez pasz pochodzących z kukurydzy. Są one doskonałym źródłem energii, zwłaszcza dla krów mlecznych (źródło skrobi, a co za tym idzie glukozy). Profesor zwracał uwagę na właściwe przygotowanie kiszonek, które zapewnia ich wysoką wartość odżywczą. Wymienił czynniki, które wpływają na prawidłowe zakiszanie (m.in. odmiana, termin i warunki zbioru, wysokość ścinania, zanieczyszczenia). Uzyskanie bardzo dobrej kiszonki z kukurydzy uzależnione jest więc od wielu czynników, które ostatecznie decydują o jej wartości pokarmowej, strawności i jakości.
Inż. Adam Paradowski, długoletni pracownik Instytutu Ochrony Roślin – PIB, a obecnie ekspert ochrony roślin miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”, w swoim wykładzie „Jak tanio i skutecznie odchwaścić kukurydzę?” zwrócił uwagę słuchaczy na zagadnienia odchwaszczania i ochrony herbicydowej plantacji kukurydzy. Specjalista podkreślił, że odchwaszczanie kukurydzy należy zawsze rozpatrywać kompleksowo. Ochrony nie można odnosić do kosztów wykonania zabiegów z zastosowaniem pojedynczych środków, bowiem zachwaszczenie na każdej plantacji może być różne. Nie zawsze dobrym rozwiązaniem będą najtańsze preparaty, a herbicydy należy wybierać na podstawie aktualnego zachwaszczenia. Niezbędna jest przy tym znajomość substancji czynnych jakie są w nich zawarte i także znajomość chwastów jakie zwalczają. Ekspert omówił także zagadnienia optymalnego wykorzystania herbicydów i możliwości obniżenia kosztów zabiegów odchwaszczania kukurydzy przez odpowiedni ich dobór.
W wykładzie „Jak wykorzystać potencjał kukurydzy w żywieniu krów mlecznych” dr inż. Robert Mikuła z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwrócił uwagę, że utrzymanie zdrowotności i płodności stada bydła oraz długowieczności krów mlecznych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej wydajności mlecznej jest jednym z podstawowych wyzwań dla producentów mleka. Wraz ze wzrostem produkcji zwiększa się zapotrzebowanie pokarmowe zwierząt, którego pokrycie może być niekiedy utrudnione. Jak podkreślił wykładowca, najważniejszymi paszami w żywieniu wysokowydajnych krów mlecznych są kiszonka z kukurydzy oraz ziarno suszone lub kiszone. Niestety bardzo często hodowcy popełniają błędy, które istotnie ograniczają możliwość wykorzystania potencjału tych pasz. Zaznaczył, że uzyskanie bardzo dobrej kiszonki z kukurydzy uzależnione jest od wielu czynników, które można przedstawić jako łańcuch zależności, w którym najsłabsze ogniwo będzie decydowało o jej wartości pokarmowej, strawności oraz jakości. Świadoma produkcja pasz z kukurydzy oraz ich precyzyjne stosowanie w żywieniu krów mlecznych jest podstawą uzyskania wysokiej wydajności mlecznej bez pogorszenia statusu zdrowotnego i płodności krów mlecznych.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi oraz fotorelacją z konferencji „Jak osiągnąć sukces w uprawie kukurydzy kiszonkowej?”.

Zapraszamy także do zapoznania się z relacją z konferencji dostępną na stronie PODR (link).