Kategorie

Komunikat PZPK

Tegoroczny przebieg wegetacji jakkolwiek korzystny dla rozwoju i wzrostu tej rośliny, w swej fazie końcowej może być niekorzystny ,ze względu na dojrzewanie ziarna. Aktualnie zawartość wody w wielu plantacjach kukurydzy , zwłaszcza odmian późnych o FAO powyżej 250 przekracza 40% a przebieg warunków pogody oraz zapowiedzi meteorologów nie przewidują znaczącej poprawy. Ta wilgotna aura jest bardzo korzystna do rozwoju chorób grzybowych , których metabolitami są substancje trujące tzw. MIKOTOKSYNY , uważane za substancje rakotwórcze. Do badań ich zawartości w ziarnie kukurydzy zobowiązane są wszystkie jednostki prowadzące jego skup. Ziarno kukurydzy w którym zawartość mikotoksyn przekroczy wskazane normy DON podlega dyskwalifikacji i winno być utylizowane.

Informując o realnym zagrożeniu producentów ziarna kukurydzy zwracamy uwagę na przyspieszenie zbiorów ziarna nawet jeżeli poniesiemy wyższe koszty suszenia. Faza czarnej plamku niech bedzie sygnałem do rozpoczęcia zbiorów

Eug. Piątek

PZPK