Kategorie

Jubileusz 40-lecia PZPK

W 2023 r. mija 40-lecie działalności Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. Z tej okazji w dniu 31 maja w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu odbyły się uroczystości rocznicowe. Zbiegały się one w czasie z Europejską Konferencją „Kukurydza rośliną przyszłości”, która poprzedzała obchody jubileuszu Związku.
Na uroczystość licznie przybyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizacji rolniczych, firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych, instytutów, uczelni rolniczych, a także producenci rolni i przedstawiciele prasy rolniczej.
Obchody jubileuszu 40-lecia PZPK otworzył referat „Dorobek 40-lecia Polskiego Związku Producentów Kukurydzy – działania Związku na rzecz rozwoju uprawy kukurydzy w Polsce”, który wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Michalski, prezes PZPK. Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym dla rolnictwa. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus przyznał odznakę „Zasłużony dla rolnictwa”: mgr inż. Annie Kołakowskiej (przedstawiciel FNPSMS, sekretarz Rady PZPK), prof. UPP dr hab. inż. Ireneuszowi Kowalikowi (pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZPK) i prof. dr hab. Piotrowi Szulcowi (pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, członek PZPK). Odznaczenia wręczył uczestniczący w jubileuszu przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi sekretarz stanu Lech Antoni Kołakowski. Decyzją Rady PZPK kilka osób zasłużonych dla Związku zostało wyróżnionych „Złotą odznaką PZPK”. Otrzymali ją: mgr inż. Anna Kołakowska i Daniel Peyraube (Prezes FNPSMS) za zasługi w rozwoju współpracy francusko-polskiej w promowaniu nowoczesnych technologii uprawy kukurydzy, prof. UPP dr hab. inż. Ireneusz Kowalik za zasługi w promowaniu nowoczesnych metod uprawy kukurydzy w Polsce oraz dr hab. inż. Zbigniew Podkówka prof. PBŚ (pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich) za zasługi w promowaniu nowoczesnych metod uprawy oraz wykorzystania kukurydzy w żywieniu zwierząt. Odznakę dla Daniela Peyraube, którego we Francji zatrzymały obowiązki służbowe odebrała Céline Duroc (dyrektor AGPM – MAIZ’EUROP’). Profesor Podkówka z przyczyn zawodowych nie mógł przybyć na uroczystość.
Jak to bywa przy takich okazjach nie zabrakło miejsca na okolicznościowe wystąpienia i adresy. Na ręce prof. dr hab. Tadeusza Michalskiego gratulacje z okazji 40-lecia PZPK złożyli przedstawiciele urzędów centralnych, władz samorządowych, organizacji i związków branżowych oraz instytucji współpracujących z PZPK, a także prasy rolniczej (w porządku alfabetycznym): Agencja Nasienna, Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu „APRA Sp. z o.o.”, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, farmsaat Polska Sp. z o.o., Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Instytut Ochrony Roślin – PIB, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, PROCAM Polska Sp. z o.o., Syngenta Polska Sp. z o.o., Top Agrar Polska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rolnicza.
Po części oficjalnej Prezes PZPK zaprosił wszystkich na uroczystą jubileuszową kolację do restauracji Estella. Pobyt gościom umilił występ tenora Bartosza Kuczyka, który zaśpiewał kilka znanych szlagierów. Na skrzypcach towarzyszyła mu Barbara Szelągiewicz.