Historia

W latach 70. i 80. XX w. Wielkopolska była polskim centrum uprawy kukurydzy pastewnej – na ziarno i na kiszonkę. Tutaj znajdowała się większość areału uprawy tej rośliny w Polsce. W tym regionie także poziom agrotechniki kukurydzy był najwyższy w kraju.
Pod koniec lat 70. minionego wieku zagorzali pasjonaci uprawy kukurydzy w Polsce, skupieni wokół mgr inż. Jana Baiera – dyrektora Kombinatu PGR w Manieczkach – zdecydowali o założeniu Klubu Producentów Kukurydzy.
W 1984 r., z inicjatywy zwolenników tej rośliny, doceniających jej znaczenie gospodarcze i dla rozpropagowania uprawy kukurydzy, na bazie Klubu powstała organizacja pod nazwą Wielkopolski Związek Producentów Kukurydzy.
Na początku lat 90-tych władze Związku podjęły decyzję o zmianie nazwy na Polski Związek Producentów Kukurydzy. Podyktowane to było:
współpracą jaką Związek nawiązał z rolnikami z całej Polski,
chęcią upowszechnienia nowoczesnych technik i metod uprawy, zbioru i wykorzystania kukurydzy na terenie całej Polski,
jak również tym, aby rolnicy nie wiązali działalności Związku wyłącznie z regionem Wielkopolski.
Zmiany tej dokonano na Walnym Zebraniu WZPK 31 marca 1993 r. Wraz ze zmianą nazwy wprowadzono szereg zmian do Statutu Związku i uproszczono strukturę władz Związku, która w przyjętej postaci funkcjonuje do chwili obecnej.
W skład pierwszej Rady PZPK weszli:
Jan Baier,
Wojciech Błaszczak,
Jerzy Borowiecki,
Andrzej Dubas,
Zbigniew Gabriel,
Bronisław Kaczmarek,
Zenon Niemiec,
Władysław Poślednik,
Franciszek Ratajczyk,
Ryszard Raszeja,
Wincenty Wasilewski.

Pierwszym Prezesem Rady PZPK został Jan Baier. 

Złota Odznaka PZPK

W 2003 r. podczas jednego z zebrań Rady PZPK zrodził się pomysł nagradzania osób zasłużonych dla Związku. Postanowiono, że wyróżnieniem będzie Złota Odznaka PZPK.

Złotą odznakę PZPK otrzymali:
1. prof. Andrzej Dubas – 19.03.2004 r.
2. prof. Witold Podkówka – 19.03.2004 r.
3. Edmund Jankowiak – 19.03.2004 r.
4. Stanisław Wyrębski – 17.03.2005 r.
5. prof. Jan Bojanowski – 17.03.2005 r.
6. Eugeniusz Piątek – 17.03.2005 r.
7. Władysław Poślednik – 21.03.2007 r.
8. Zbigniew Kurczych – 21.03.2007 r.
9. Franciszek Ratajczyk – 07.09.2007 r.
10. Józef Adamczyk – 20.05.2009 r.
11. Jerzy Siódmiak – 20.05.2009 r.
12. Tadeusz Michalski – 20.05.2009 r.
13. Tomasz Skorupski – 20.05.2009 r.
14. Jan Jerzyniak – 20.05.2009 r.
15. Roman Warzecha – 01.03 2011 r.
16. Ryszard Raszeja – 01.03 2011 r.
17. Paweł Dańczuk – 21.03.2013 r.
18. Jerzy Adamczak – 21.03.2013 r.
19. Sławomir Zagierski – 21.05.2014 r.
20. Edward Gacek – 21.05.2014 r.
21. Ireneusz Czarny – 21.05.2014 r.
22. Marian Pankowski – 21.05.2014 r.
23. Alojzy Adamczyk – 05.09.2014 r.
24. Tadeusz Szymańczak – 05.10.2014 r.
25. Luc Esprit – 11.09.2016 r.
26. Paweł K. Bereś – 10.05.2017 r.
27. Jerzy Księżak – 10.09.2021 r.
28. Anna Kołakowska – 31.05.2023 r.
29. Ireneusz Kowalik – 31.05.2023 r.
30. Daniel Peyraube – 31.05.2023 r.
31. Zbigniew Podkówka – 31.05.2023 r.

Polski Związek Producentów Kukurydzy od 2005 r. jest członkiem CEPM – Europejskiej Konfederacji Produkcji Kukurydzy. Zrzesza ona organizacje branżowe i międzybranżowe z 10 krajów europejskich: Niemiec, Bułgarii, Hiszpani, Francji, Węgier, Włoch, Polski, Portugali, Rumuni i Słowacji. Wspólnie reprezentują prawie cały areał uprawy kukurydzy w UE-28, który wynosi 15 mln ha. CEPM prowadzi działania monitorujące, lobbingowe i komunikacyjne, których celem jest reprezentowanie i obrona wszystkich sektorów produkcji kukurydzy.

Polski Związek Producentów Kukurydzy od 2007 r. jest członkiem Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych zrzeszającej aktualnie 28 związków branżowych.