Historia

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Wielkopolska była polskim centrum uprawy kukurydzy pastewnej: na ziarno i na kiszonkę. Tutaj znajdowała się większość areału uprawy tej rośliny w Polsce. W tym regionie także poziom agrotechniki kukurydzy był najwyższy w kraju.
Pod koniec lat 70-tych zagorzali pasjonaci uprawy kukurydzy w Polsce, skupieni wokół mgr inż. Jana Baiera – dyrektora Kombinatu PGR w Manieczkach – zdecydowali o założeniu Klubu Producentów Kukurydzy.
W 1984 r., z inicjatywy zwolenników tej rośliny, doceniających jej znaczenie gospodarcze i dla rozpropagowania uprawy kukurydzy, na bazie Klubu powstała organizacja pod nazwą Wielkopolski Związek Producentów Kukurydzy.
Na początku lat 90-tych władze Związku podjęły decyzję o zmianie nazwy na Polski Związek Producentów Kukurydzy. Podyktowane to było:
współpracą jaką Związek nawiązał z rolnikami z całej Polski,
chęcią upowszechnienia nowoczesnych technik i metod uprawy, zbioru i wykorzystania kukurydzy na terenie całej Polski,
jak również tym, aby rolnicy nie wiązali działalności Związku wyłącznie z regionem Wielkopolski.
Zmiany tej dokonano na Walnym Zebraniu WZPK 31 marca 1993 r. Wraz ze zmianą nazwy wprowadzono szereg zmian do Statutu Związku i uproszczono strukturę władz Związku, która w przyjętej postaci funkcjonuje do chwili obecnej.
W skład pierwszej Rady PZPK weszli:
Jan Baier
Wojciech Błaszczak
Jerzy Borowiecki
Andrzej Dubas
Zbigniew Gabriel
Bronisław Kaczmarek
Zenon Niemiec
Władysław Poślednik
Franciszek Ratajczyk
Ryszard Raszeja>
Wincenty Wasilewski

Pierwszym Prezesem Rady został Jan Baier. 

PRZYZNANE ZŁOTE OZNAKI PZPK  :

1./ prof. Andrzej Dubas -19.03.2004

2/ prof. Witold Podkówka – 19.03.2004

3/ Edmund Jankowiak  – 19.03.2004

4/ Stanisław Wyrębski –  17.03.2005

5/ prof. Jan Bojanowski  -17.03.2005

6/ Eugeniusz Piątek  – 17.03.2005

7/ Władysław Poślednik 21.03.2007

8/ Zbigniew Kurczych 21.03.2007

9/ Franciszek Ratajczyk 07.09.2007

10/ Józef Adamczyk 20.05.2009

11/ Jerzy Siódmiak 20.05.2009

12/ Tadeusz Michalski 20.05.2009

13/ Tomasz Skorupski 20.05.2009

14/ Jan Jerzyniak 20.05.2009

15/ Roman Warzecha 01.03 2011

16/ Ryszard Raszeja 01.03 2011

17/ Paweł Dańczuk 21.03.2013

18/ Jerzy Adamczak 21.03.2013

19/ Sławomir Zagierski 21.05.2014

20/ Edward Gacek 21.05.2014

21/ Ireneusz Czarny 21.05.2014

22/ Marian Pankowski 21.05.2014

23/ Alojzy Adamczyk 05.09.2014

24/ Tadeusz Szymańczak 05.10.2014

25/ Luck Expri 11.09.2016