Czasopismo „Kukurydza”

Jest to podstawowe wydawnictwo PZPK. Pilotażowy numer czasopisma ukazał się w 1989 r. jeszcze pod egidą Wielkopolskiego Związku Producentów Kukurydzy. Zawierał polskie tłumaczenia artykułów wydawanych przez Deutschen Maiskomitee (DMK) w wydawnictwie „Mais”. Ponieważ spotkał się z dużym zainteresowaniem Czytelników podjęto decyzję o utworzeniu polskiego wydawnictwa przeznaczonego dla osób zainteresowanych kukurydzą pastewną. Czasopismo regularnie ukazuje się od 1993 r. W ciągu roku wydawane są dwa numery „Kukurydzy” (plus wydania specjalne).

Czasopismo redaguje zespół w składzie:
prof. dr hab. Hubert Waligóra – redaktor naczelny
prof. dr hab. Zbigniew Podkówka
dr inż. Paweł Olejarski
mgr inż. Teresa Nowacka
 
Redakcja mieści się w siedzibie Biura Związku
PZPK – „Kukurydza”
ul. Mickiewicza 33 pok. 43
60-837 POZNAŃ
 
Telefon: (61) 6627420
Fax: (61) 6627420
E-mail: pzpk@kukurydza.info.pl