Czasopismo „Kukurydza”

Jest to podstawowe wydawnictwo PZPK. Pilotażowy numer czasopisma ukazał się w 1989 r. jeszcze pod egidą Wielkopolskiego Związku Producentów Kukurydzy. Zawierał polskie tłumaczenia artykułów wydawanych przez Deutsches Maiskomitee e. V. (DMK) w wydawnictwie „Mais”. Ponieważ spotkał się z dużym zainteresowaniem Czytelników podjęto decyzję o utworzeniu polskiego wydawnictwa przeznaczonego dla osób zainteresowanych kukurydzą pastewną. Czasopismo regularnie ukazuje się od 1993 r. W ciągu roku wydawane są dwa numery „Kukurydzy” (plus wydania specjalne).

Zespół Redakcyjny:
dr inż. Paweł Olejarski – redaktor naczelny
mgr inż. Teresa Nowacka – sekretarz redakcji
 
Rada Programowa:
prof. dr hab. Tadeusz Michalski
prof. dr hab. Piotr Szulc
prof. dr hab. Hubert Waligóra
dr hab. inż. Paweł Bereś, prof. IOR – PIB
prof. UPP, dr hab. inż. Ireneusz Kowalik
dr hab. inż. Zbigniew Podkówka, prof. PBŚ
dr inż. Roman Warzecha
 
Redakcja mieści się w siedzibie Biura Związku
PZPK – „Kukurydza”
ul. Mickiewicza 33/43
60-837 Poznań
 
Tel./fax: (61) 6627420
E-mail: pzpk@kukurydza.info.pl