Kategorie

Forum Producentów Rolnych Polagra-Premiery 2016

W ramowym programie Forum ;

1.Program rozwoju obszarow wiejskich 2014-2020 warunkiem umocnienia konkurencyjnosci polskich gospodarstw rolnych

2.Warunki zwiekszenia efektywnosci badan naukowych i innowacyjnych rozwiazan w rolnictwie

3.Warunki dla praktyki rolniczej wynikajace ze zmieniajacych sie warunków klimatycznych , w tym ubieglorocznych suszy i upalów 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w pawilon nr 4 i uczestnictwa w Forum.

W czasie Polagra-Premiery Polski Zwiazek Producentów Kukurydzy w ramach kampanii promocyjnej Kukurydza Sloneczne Ziarno sfinansowanej z Funduszu Promocji Ziarna Zboz i Przetworów Zbozowych planuje dzialania sluzace  wiekszemu  zainteresowaniu wykorzystaniem produktów z kukurydzy w codziennej diecie.