10 września 2021 r. na polach Zakładu Doświadczalnego IUNG Osiny zorganizowany został  DZIEŃ KUKURYDZY, SORGA i SOI – 2021, na który zaproszeni zostali okoliczni rolnicy, zwłaszcza producenci tych promowanych gatunków roślin.
Kilka fotografii ze spotkania w ZD IUNG Osiny zamieszczono poniżej: