Kategorie

Dzień Kukurydzy – Skrzelew 2023

W dniu 8 października br. już po raz 35. na polach gospodarstwa Państwa Szymańczaków odbyły się Dni Kukurydzy – Skrzelew 2023. W tym roku Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły Polski Związek Producentów Kukurydzy i Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.
Na bogaty program wydarzenia składały się m.in.: zwiedzanie poletek pokazowych z kolekcją odmian kukurydzy na ziarno firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych działających na polskim rynku, zbiory kukurydzy na ziarno z poletek doświadczalnych kombajnem z monitoringiem plonu i wilgotności, wystawa i pokazy użytkowania maszyn rolniczych, spotkania z przedstawicielami firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych oraz zaopatrujących producentów rolnych w środki do produkcji rolnej (m.in. nawozowy i środki ochrony roślin), rozmowy ze specjalistami i przedstawicielami świata nauki.
Przybyli na Dzień Kukurydzy do Skrzelewa mogli wysłuchać kilku bardzo ciekawych wykładów w formule wywiadów, które prowadziła Sylwia Szymańczak, główny organizator spotkania. O tym, czy zmiany klimatu wpływają na warunki uprawy kukurydzy w Polsce dyskutowała z dr. hab. Jerzym Kozyrą (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Puławy), na temat poprawnego nawożenia kukurydzy w warunkach stresowych – suszy z prof. dr. hab. Wiesławem Szulcem (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa), z kolei o konsekwencjach braku ochrony kukurydzy przed szkodnikami z dr. Piotrem Ochodzkim (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Radzików). Coraz większym problemem w uprawie nie tylko kukurydzy jest niedostatek opadów lub ich nierównomierny rozkład w sezonie wegetacyjnym. Problematyki tej dotyczył wykład – wywiad z Olivierem Goulay (VP International Development Elicit Plant, Francja) pt. „Czy jesteśmy w stanie ograniczyć skutki suszy dla upraw kukurydzy?”. Rozmowa dotyczyła m.in. stosowania w kukurydzy preparatu, który jest już dostępny w Polsce, a który wspiera rośliny w warunkach suszy ograniczając transpirację i pozwalając roślinom racjonalnie korzystać z ograniczonych zasobów wodnych w czasie sezonu wegetacyjnego. Aktualną sytuację na rynku zbóż przestawił Tadeusz Szymańczak (Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Radzików). Część wykładową zakończył dr hab. Arkadiusz Artyszak, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa), który w wykładzie „Dlaczego warto studiować w SGGW?” zachęcał młodych rolników obecnych na wydarzeniu do wstępowania w szeregi uczelni i zdobywania na różnych wydziałach i kierunkach wszechstronnego wykształcenia, które będą mogli wykorzystać w prowadzonej działalności rolniczej.
Uczestnicy Dnia Kukurydzy mogli obejrzeć i wysłuchać występu zespołu ludowego Leszczynianki.
Podczas wydarzenia producenci oferowali m.in.: sadzonki roślin owocowych i ozdobnych, wyroby z wikliny i rękodzieła, produkty pszczelarskie oraz ciasta i produkty tradycyjne. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych.
Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z Dnia Kukurydzy – Skrzelew 2023.