Kategorie

Działania PZPK na rzecz poprawy sytuacji producentów kukurydzy

W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące działań Polskiego Związku Producentów Kukurydzy (PZPK) w sprawie trudności na jakie napotykają producenci kukurydzy w związku z korytarzami solidarnościowymi dla Ukrainy i napływem dużych ilości ziarna informujemy, że Związek „interweniował” do Komisji Europejskiej poprzez Europejską Konfederację Produkcji Kukurydzy (CEPM), której jest członkiem.
W dniu 12 grudnia br. wystosowano w przedmiotowej sprawie pismo do Valdisa Dombrovskisa, wiceprezesa wykonawczego i komisarza UE ds. handlu oraz Janusza Wojciechowskiego, komisarza UE ds. rolnictwa, z prośbą o wdrożenie środków wsparcia dla producentów kukurydzy. W piśmie wskazano najważniejsze problemy i propozycje rozwiązań. Zawarto w nim stanowisko Polski, Bułgarii i Rumunii.
O interwencji skierowanej do Komisji Europejskiej PZPK poinformował ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, przekazując do kancelarii MRiRW stosowną informację w dniu 15 grudnia br.

W załączeniu pisma przekazane do Komisji Europejskiej.