Kategorie

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dopuszczeniu do stosowania środka o nazwie Lumiposa 625 FC

Uprzejmie informujemy, że na wniosek PZPK Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o dopuszczeniu do stosowania w zaprawie ziarna kukurydzy środka o nazwie Lumiposa 625 FC.
Poniżej publikujemy zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z załącznikiem – „Etykietą” tego środka.