Uprzejmie informujemy, że na wniosek PZPK Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję  o dopuszczeniu do stosowania  w zaprawie ziarna kukurydzy środka  o nazwie Lumiposa 625 FC.
Poniżej publikujemy zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z załącznikiem – „Etykietą” tego środka.