Co Tydzień o Kukurydzy

Zapraszamy do zapoznania się z kartami tematycznymi, w których dr hab. inż Paweł K. Bereś prof. IOR – PIB i członek Rady PZPK, co tydzień przedstawia aktualne informacje dotyczące uprawy kukurydzy. Ich przygotowanie zostało sfinansowane z funduszy unijnego programu „Seeds for Future”.