Polski Związek Producentów Kukurydzy (PZPK) z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 33 pok. 43, poszukuje osoby na stanowisko specjalisty w Biurze Związku. Oferujemy zatrudnienie na cały etat na podstawie umowy o pracę.
PZPK to producenckie zrzeszenie branżowe działające w środowisku rolniczym od 1984 roku. Zajmuje się tematyką związaną z produkcją i kierunkami wykorzystania kukurydzy – na cele spożywcze, paszowe, bioenergetyczne.

Zadania:
• prowadzenie unijnych i polskich programów promujących uprawę i wykorzystanie kukurydzy
• organizacja porejestrowych doświadczeń odmianowych (PDO) i badań rozpoznawczych
• organizacja polowych pokazów pod hasłem Dni Kukurydzy
• organizacja szkoleń, konferencji i seminariów
• praca przy wydawaniu czasopisma ”Kukurydza”
• współpraca z Uniwersytetami Rolniczymi, instytutami naukowymi takimi jak IUNG, IOR, COBORU, agendami rządowymi jak PIORIN, KOWR, z Ministerstwem Rolnictwa oraz z producentami i dystrybutorami kukurydzy.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe rolnicze lub rolniczo-ekonomiczne
• przynajmniej 5-letni staż pracy w branży rolniczej
• wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego (ewentualnie francuskiego) niezbędna dla obsługi projektów UE i współpracy zagranicznej
• umiejętność obsługi biurowych programów komputerowych (tworzenia prezentacji, sprawozdań itp.)
• prawo jazdy kategorii B lub wyższej.

Oferujemy:
Umowę o pracę po 3-miesięcznym okresie próbnym.
Możliwość korzystania z samochodu dla celów służbowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego lub życiorysu na adres pzpk@kukurydza.info.pl do dnia 30 maja 2021 roku.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
W CV musi być zawarta klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z Art.6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

W dniach 19-20 czerwca 2021 roku organizowane są „KRAJOWE DNI POLA – MINIKOWO 2021”. Organizatorzy oraz szczegółowy program imprezy przedstawiamy poniżej w zaproszeniu. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

W zakładce „Publikacje PZPK” opublikowaliśmy najnowszy – specjalny – numer czasopisma KUKURYDZA nr 59, sfinansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych a poświęcony w całości „Uprawie i wykorzystaniu ziarna zbóż dla celów spożywczych”. Zapraszamy do lektury.

W zakładce „Publikacje PZPK” opublikowaliśmy najnowszy numer czasopisma KUKURYDZA Nr 58.
Zapraszamy do lektury.

Uprzejmie informujemy, że na wniosek PZPK Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję  o dopuszczeniu do stosowania  w zaprawie ziarna kukurydzy środka  o nazwie Lumiposa 625 FC.
Poniżej publikujemy zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z załącznikiem – „Etykietą” tego środka.

W dniu 8 grudnia 2020 roku odbywało się coroczne spotkanie Polskiego Związku Producentów Kukurydzy z przedstawicielami firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych. Z uwagi na zagrożenie pandemiczne COVID-19 i obowiązujące rygory spotkanie miało formę on-line. W zebraniu udział wzięło łącznie 27 osób. Prowadzącym spotkanie był Prezes PZPK prof. dr hab. Tadeusz Michalski.

W trakcie spotkania  m.in. przedstawiciel COBORU dr Tomasz Lenartowicz omówił wyniki porejestrowego doświadczalnictwa z odmianami  kukurydzy za rok 2020 zaś prof. Tadeusz Michalski zaprezentował działania Związku w zakresie organizacji „Dni kukurydzy”. Nakreślony  został program działań na rok 2021 obejmujący m.in. organizację doświadczeń porejestrowych z odmianami kukurydzy, polowe demonstracje pod hasłem „Dni Kukurydzy”, szkolenia oraz publikacje PZPK.

W bloku spraw organizacyjnych przedstawiciele Związku poinformowali o uczestnictwie PZPK w latach 2021-2023 w unijnym programie promującym uprawę europejskiego ziarna  kukurydzy i sorga z wykorzystaniem  środków społecznego komunikowania się i masowego przekazu  oraz o stanie realizacji programu finansowanego z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych promującego uprawę i wykorzystanie ziarna kukurydzy dla celów spożywczych.