W zakładce „Publikacje PZPK” opublikowaliśmy najnowszy – specjalny – numer czasopisma KUKURYDZA nr 59, sfinansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych a poświęcony w całości „Uprawie i wykorzystaniu ziarna zbóż dla celów spożywczych”. Zapraszamy do lektury.

W zakładce „Publikacje PZPK” opublikowaliśmy najnowszy numer czasopisma KUKURYDZA Nr 58.
Zapraszamy do lektury.

Uprzejmie informujemy, że na wniosek PZPK Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję  o dopuszczeniu do stosowania  w zaprawie ziarna kukurydzy środka  o nazwie Lumiposa 625 FC.
Poniżej publikujemy zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z załącznikiem – „Etykietą” tego środka.

W dniu 8 grudnia 2020 roku odbywało się coroczne spotkanie Polskiego Związku Producentów Kukurydzy z przedstawicielami firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych. Z uwagi na zagrożenie pandemiczne COVID-19 i obowiązujące rygory spotkanie miało formę on-line. W zebraniu udział wzięło łącznie 27 osób. Prowadzącym spotkanie był Prezes PZPK prof. dr hab. Tadeusz Michalski.

W trakcie spotkania  m.in. przedstawiciel COBORU dr Tomasz Lenartowicz omówił wyniki porejestrowego doświadczalnictwa z odmianami  kukurydzy za rok 2020 zaś prof. Tadeusz Michalski zaprezentował działania Związku w zakresie organizacji „Dni kukurydzy”. Nakreślony  został program działań na rok 2021 obejmujący m.in. organizację doświadczeń porejestrowych z odmianami kukurydzy, polowe demonstracje pod hasłem „Dni Kukurydzy”, szkolenia oraz publikacje PZPK.

W bloku spraw organizacyjnych przedstawiciele Związku poinformowali o uczestnictwie PZPK w latach 2021-2023 w unijnym programie promującym uprawę europejskiego ziarna  kukurydzy i sorga z wykorzystaniem  środków społecznego komunikowania się i masowego przekazu  oraz o stanie realizacji programu finansowanego z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych promującego uprawę i wykorzystanie ziarna kukurydzy dla celów spożywczych.

Zapraszamy do obejrzenia FILMU z kolekcją najnowszych odmian kukurydzy założonej w PODR w Szepietowie, a prezentowanej podczas odbywających się tam Krajowych Dni Kukurydzy 13 września 2020 roku 

Poniżej  podajemy przybliżony czas (w minutach) wystąpienia przedstawicieli poszczególnych firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych z promocją odmian:

0:00 min.– Wprowadzenie – Dyr. PODR w Szepietowie Wojciech Mojkowski; Prezes PZPK – Tadeusz Michalski

7:40 min. – Farmsaat – Tomasz Grzesik

11: 10 min. – Pioneer – Ryszard Wojciechowski

15:20 min. – HR Smolice – Małgorzata Ryzińska

21:10 min. – ProCam – Błażej Opulski

29:10 min. – Limagrain – Dominik Bienasz

32:15 min. – Euralis – Kamil Tyszka

36:00 min. – Agro Seed Sp. z o.o. – Jerzy Malec

41:20 min. – KWS – Stefan Wysocki

44:55 min. Chemirol – Łukasz Chomański

48:30 min. – Saatbau

49:30 min. – RAGT Nasiona – Stanisław Wójtowicz

53:30 min. – Mas Seeds – Tomasz Marciniak

56:50 min. – Oseva – Michał Waranica

1:00:10 min. – MHR – Krzysztof Humaj

1:03:00 min. – Skłodowski – Marcin Sudak

1:08:00 min. – Syngenta – Tomasz Gołaszewski, Karol Kozłowski

PZPK serdecznie zaprasza do obejrzenia filmu. 

Podczas Dożynek Prezydenckich na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zostało zorganizowane stoisko promocyjne z produktami z kukurydzy, w ramach programu finansowanego z Funduszu Promocji Ziarna  Zbóż i Przetworów Zbożowych, pod hasłem „PROMOCJA UPRAWY I WYKORZYSTANIA ZIARNA KUKURYDZY DLA CELÓW SPOŻYWCZYCH”. Stoisko promocyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem. 

Stoisko odwiedziła Para Prezydencka, którą zaciekawiła bogata oferta produktów kukurydzianych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tegorocznej promocji uprawy i wykorzystania ziarna kukurydzy dla celów spożywczych w ramach programu KOWR finansowanego z FPZZiPZ.

13 września 2020 roku w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie podczas Krajowego Dnia Kukurydzy odbyła się promocja uprawy i wykorzystania ziarna kukurydzy dla celów spożywczych. Promocja obejmowała wykład i degustację potraw z kukurydzy. Uczestnicy  imprezy mogli wyrazić swoje  opinie na temat  przygotowanej promocji  o wykorzystaniu ziarna kukurydzy  w żywieniu człowieka.
Promocja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Było smacznie i ciekawie.
Zakładka „Kukurydza w żywieniu człowieka FPZZiPZ – KOWR”.

Zapraszamy do obejrzenia FILMU z kolekcją najnowszych odmian kukurydzy założonej w PODR w Szepietowie, a prezentowanej podczas odbywających się tam Krajowych Dni Kukurydzy 13 września 2020 roku 

Poniżej  podajemy przybliżony czas (w minutach) wystąpienia przedstawicieli poszczególnych firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych z promocją odmian:

0:00 min.– Wprowadzenie – Dyr. PODR w Szepietowie Wojciech Mojkowski; Prezes PZPK – Tadeusz Michalski

7:40 min. – Farmsaat – Tomasz Grzesik

11: 10 min. – Pioneer – Ryszard Wojciechowski

15:20 min. – HR Smolice – Małgorzata Ryzińska

21:10 min. – ProCam – Błażej Opulski

29:10 min. – Limagrain – Dominik Bienasz

32:15 min. – Euralis – Kamil Tyszka

36:00 min. – Agro Seed Sp. z o.o. – Jerzy Malec

41:20 min. – KWS – Stefan Wysocki

44:55 min. Chemirol – Łukasz Chomański

48:30 min. – Saatbau

49:30 min. – RAGT Nasiona – Stanisław Wójtowicz

53:30 min. – Mas Seeds – Tomasz Marciniak

56:50 min. – Oseva – Michał Waranica

1:00:10 min. – MHR – Krzysztof Humaj

1:03:00 min. – Skłodowski – Marcin Sudak

1:08:00 min. – Syngenta – Tomasz Gołaszewski, Karol Kozłowski

PZPK serdecznie zaprasza do obejrzenia filmu.