Informujemy że w zakładce „Żywienie” oraz „Publikacje PZPK” prezentujemy „Instrukcję uprawy kukurydzy na cele spożywcze” autorstwa mgr Joanny Jus przy merytorycznej konsultacji prof. dr hab. Tadeusza Michalskiego.
Zapraszamy do lektury.

PZPK wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego serdecznie zaprasza na DZIEŃ KUKURYDZY w Minikowie w dniu 19 września 2021 roku.
Szczegółowy program spotkania prezentujemy poniżej w Zaproszeniu.

Informujemy że w zakładce „Żywienie” i „Publikacje PZPK” opublikowaliśmy ulotkę autorstwa prof. IOR-PIB dr hab. Pawła K. Beresia na temat „Uprawa i wykorzystanie ziarna kukurydzy dla celów spożywczych”. Zapraszamy do lektury.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Publikacje PZPK” opublikowaliśmy kolejny numer czasopisma KUKURYDZA Nr 60.
Zapraszamy do lektury.

PZPK w imieniu swoim i Współorganizatorów serdecznie zaprasza na DZIEŃ KUKURYDZY, SORGA I SOI 2021 do gospodarstwa Osiny w dniu 10 września br., od godz. 11.00.

PZPK w imieniu swoim i Współorganizatorów serdecznie zaprasza na KRAJOWY DZIEŃ KUKURYDZY SZEPIETOWO 2021 w dniu 12 września br., od godz. 9.00.

Polski Związek Producentów Kukurydzy (PZPK) z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 33 pok. 43, poszukuje osoby na stanowisko specjalisty w Biurze Związku. Oferujemy zatrudnienie na cały etat na podstawie umowy o pracę.
PZPK to producenckie zrzeszenie branżowe działające w środowisku rolniczym od 1984 roku. Zajmuje się tematyką związaną z produkcją i kierunkami wykorzystania kukurydzy – na cele spożywcze, paszowe, bioenergetyczne.

Zadania:
• prowadzenie unijnych i polskich programów promujących uprawę i wykorzystanie kukurydzy
• organizacja porejestrowych doświadczeń odmianowych (PDO) i badań rozpoznawczych
• organizacja polowych pokazów pod hasłem Dni Kukurydzy
• organizacja szkoleń, konferencji i seminariów
• praca przy wydawaniu czasopisma ”Kukurydza”
• współpraca z Uniwersytetami Rolniczymi, instytutami naukowymi takimi jak IUNG, IOR, COBORU, agendami rządowymi jak PIORIN, KOWR, z Ministerstwem Rolnictwa oraz z producentami i dystrybutorami kukurydzy.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe rolnicze lub rolniczo-ekonomiczne
• przynajmniej 5-letni staż pracy w branży rolniczej
• wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego (ewentualnie francuskiego) niezbędna dla obsługi projektów UE i współpracy zagranicznej
• umiejętność obsługi biurowych programów komputerowych (tworzenia prezentacji, sprawozdań itp.)
• prawo jazdy kategorii B lub wyższej.

Oferujemy:
Umowę o pracę po 3-miesięcznym okresie próbnym.
Możliwość korzystania z samochodu dla celów służbowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego lub życiorysu na adres pzpk@kukurydza.info.pl do dnia 30 maja 2021 roku.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
W CV musi być zawarta klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z Art.6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

W dniach 19-20 czerwca 2021 roku organizowane są „KRAJOWE DNI POLA – MINIKOWO 2021”. Organizatorzy oraz szczegółowy program imprezy przedstawiamy poniżej w zaproszeniu. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.