Aktualności

21.02.2024 r. Posiedzenie Zarządu CEPM

W dniu 21 lutego br. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu CEPM. Spotkanie miało miejsce w Lizbonie (Portugalia) w trakcie 3. Iberyjskiego Kongresu Kukurydzy i XV Krajowego Kongresu Kukurydzy, które odbyły się w dniach 21-22 lutego br., a zorganizowane zostały przez Krajowe Stowarzyszenie Producentów Kukurydzy i Sorga z Portugalii (ANPROMIS) oraz Ogólne Stowarzyszenie Producentów Kukurydzy Hiszpanii (AGPME).

Czytaj więcej»

Apel FBZPR

Publikujemy apel Przewodniczącego Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych wzywający wszystkich rolników do udziału 9 lutego br. w ogólnopolskim proteście.

Czytaj więcej»

Sukces kampanii promującej kukurydzę w Polsce

„Kukurydza ziarnem przyszłości”, pod takim hasłem w latach 2021-2023 Polski Związek Producentów Kukurydzy (PZPK) i Francuska Federacja Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo (FNPSMS) zrealizowały różnorodne działania promujące uprawę kukurydzy wśród polskich rolników. Program był finansowany ze środków promocji produktów rolno-spożywczych Unii Europejskiej (UE).

Czytaj więcej»