Kategorie
aktualności

Aktualna Informacja PZPK – 2011r.

Kukurydza w fazie początkowego rozwoju stosunkowo dobrze znosi przymrozki do -4oC. Wyższe przymrozki w granicach -5 do -8 oC czynią zwykle pewne szkody.

W związku z tym stosunkowo najlepsza sytuacja jest na plantacjach kukurydzy w fazie przed wschodami oraz polach, które zostały przykryte warstwą śniegu – nawet jeśli rośliny miały już 2-3 liście.

W ostatnich dniach wiele plantacji kukurydzy na terenie kraju dotkniętych zostało dość silnymi przymrozkami. Nasuwa się zatem pytanie:

Jakie ujemne skutki może spowodować ten spadek temperatur na dalszy przebieg rozwoju i stan upraw kukurydzy?

            Kukurydza w fazie początkowego rozwoju stosunkowo dobrze znosi przymrozki do -4oC. Wyższe przymrozki w granicach -5 do -8 oC czynią zwykle pewne szkody, których wielkość zależy od warunków lokalnych, stanu rozwoju kukurydzy i wrażliwości odmian.

W związku z tym stosunkowo najlepsza sytuacja jest na plantacjach kukurydzy w fazie przed wschodami oraz polach, które zostały przykryte warstwą śniegu – nawet jeśli rośliny miały już 2-3 liście. Takie  rośliny mogą nabrać jasno żółtego lub brunatnego zabarwienia,  ale po ociepleniu te zmiany ustąpią.

Wydaje się, że plantacje z tej grupy bezpiecznie przetrwają.

Najbardziej zagrożone są plantacje gdzie kukurydza jest w okresie kiełkowania (szpilkowania), a pole nie było pod okrywą śnieżną. Jeżeli jednak siew został wykonany dość głęboko to jest duża szansa, że stożek wzrostu  będzie chroniony przez warstwę gleby i może nie przemarznąć.

            Generalnie jednak zalecamy wszystkim rolnikom zachowanie przez najbliższych kilka dni spokoju i rozwagi przed podjęciem decyzji o przesiewie.  Poza  dodatkowymi  kosztami  ponowne  przesiewy  mogą nie zrównoważyć  strat spowodowanych  przymrozkami.

Przypominamy ponadto, że przez najbliższych 10-14 dni ze względu na duże osłabienie roślin nie wykonujemy zabiegów herbicydowych.