Kategorie

Aktualna Informacja PZPK – 2011 r.

W ostatnich dniach wiele plantacji kukurydzy na terenie kraju dotkniętych zostało dość silnymi przymrozkami. Nasuwa się zatem pytanie:

Jakie ujemne skutki może spowodować ten spadek temperatur na dalszy przebieg rozwoju i stan upraw kukurydzy?

Kukurydza w fazie początkowego rozwoju stosunkowo dobrze znosi przymrozki do -4 °C. Większe przymrozki w granicach od -5 do -8 °C czynią zwykle pewne szkody, których wielkość zależy od warunków lokalnych, stanu rozwoju kukurydzy i wrażliwości odmian.

W związku z tym stosunkowo najlepsza sytuacja jest na plantacjach kukurydzy w fazie przed wschodami oraz polach, które zostały przykryte warstwą śniegu – nawet jeśli rośliny miały już 2–3 liście. Takie rośliny mogą nabrać jasno żółtego lub brunatnego zabarwienia, ale po ociepleniu te zmiany ustąpią.

Wydaje się, że plantacje z tej grupy bezpiecznie przetrwają.

Najbardziej zagrożone są plantacje gdzie kukurydza jest w okresie kiełkowania (szpilkowania), a pole nie było pod okrywą śnieżną. Jeżeli jednak siew został wykonany dość głęboko to jest duża szansa, że stożek wzrostu będzie chroniony przez warstwę gleby i może nie przemarznąć.

Generalnie jednak zalecamy wszystkim rolnikom zachowanie przez najbliższych kilka dni spokoju i rozwagi przed podjęciem decyzji o przesiewie. Poza dodatkowymi kosztami ponowne przesiewy mogą nie zrównoważyć strat spowodowanych przymrozkami.

Przypominamy ponadto, że przez najbliższych 10–14 dni ze względu na duże osłabienie roślin nie wykonujemy zabiegów herbicydowych.