Kategorie

7 marca 2022 r. Konferencja promująca uprawę nasion hodowli europejskich

W dniu 7 marca 2022 r. w ramach unijnego programu „Seeds for Future” odbyła się konferencja on-line promująca uprawę nasion hodowli europejskich. Zorganizowana została przez PZPK przy współudziale Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach. W konferencji uczestniczyło 120 osób, w tym: przedstawiciele ODR, firm hodowlano-nasiennych i rolnicy. Zaprezentowano wykłady na temat: zasad mineralnego nawożenia kukurydzy, nawożenia kukurydzy nawozami naturalnymi i organicznymi. Omówiono również możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z uprawy kukurydzy. Materiały konferencyjne są dostępne tutaj.