Kategorie

30.11.2022 r. Posiedzenie Rady PZPK

Dzisiaj, tj. 30 listopada br. w siedzibie Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu odbyło się posiedzenie Rady PZPK, które otworzył i poprowadził Prezes prof. dr hab. Tadeusz Michalski. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Rady PZPK i pracownicy Biura PZPK.
Sekretarz Rady mgr inż. Anna Kołakowska odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia Rady, które odbyło się 23 maja br. Następnie podsumowano i oceniono realizację Dni Kukurydzy zorganizowanych przez Związek w 2022 r., realizację unijnego programu „Kukurydza ziarnem przyszłości”, a także prowadzoną przez cały rok promocję „Złoty smak kukurydzy” finansowaną z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych KOWR.
Zebrani wysłuchali sprawozdań z wyjazdu studyjnego polskiej delegacji do Pau (Francja, 13–16.09.2022 r.), udziału delegacji Związku w Walnym zebraniu Deutschen Maiskomitee e.V. (DMK) i konferencji w Berlinie (Niemcy, 21–22.11.2022 r.) oraz sprawozdania z działalności Biura PZPK za minione półrocze.
Omówiono przygotowania do przeprowadzenia doświadczeń w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) i rozpoznawczych (CCA) w 2023 r. Przyjęto wstępny program organizacji Dni Kukurydzy w 2023 r. Ustalono termin i program Walnego Zebrania Związku, które odbędzie się on-line 21 marca 2023 r. Omówiono przygotowania do organizacji: 40-lecia PZPK, Konferencji naukowej i posiedzenia CEPM (Poznań, 30.05.2023 r. – 01.06.2023 r.). O szczegółach wszystkich tych wydarzeń będziemy informować w najbliższym czasie.