Kategorie

30.05.2023 r. Walne Zgromadzenie i posiedzenie Zarządu CEPM

Walne Zgromadzenie i posiedzenie Zarządu CEPM odbyło się 30 maja br. w Hotelu Mercure w Poznaniu, w przeddzień Europejskiej Konferencji „Kukurydza rośliną przyszłości” i obchodów 40-lecia działalności Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. Z uwagi na to, że część przedstawicieli z krajów zrzeszonych w CEPM nie mogła wziąć osobistego udziału w spotkaniu, uczestniczyli on-line. Zdalnie łączył się m.in. Daniel Peyraube – prezes CEPM, którego we Francji zatrzymały nieprzewidziane obowiązki zawodowe. Spotkanie prowadzili: Céline Duroc – dyrektor AGPM – MAIZ’EUROP’ i Franck Laborde – prezes AGPM (Association Générale des Producteurs de Maïs/Stowarzyszenie Generalne Producentów Kukurydzy).

Podczas spotkania zatwierdzono m.in. protokół Zgromadzenia Ogólnego CEPM z 25 maja 2022 r., przedstawiono sprawozdania finansowe za 2022 r. i zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady CEPM z 16 lutego 2023 r. Jak zawsze nie zabrakło referatów dotyczących: stanu produktów i rynków kukurydzy, Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), umów handlowych, kwestii fitosanitarnych, sekwestracji węgla, czy wykorzystania produktów pochodzących z przerobu kukurydzy do produkcji paliw.