Kategorie

23.05.2022 r. Posiedzenie Rady PZPK

Dzisiaj, tj. 23 maja br. w siedzibie Biura PZPK w Poznaniu odbyło się posiedzenie Rady PZPK. Posiedzenie otworzył i poprowadził Prezes prof. dr hab. Tadeusz Michalski. Po odczytaniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady, omówiono działania Związku na 2022 r., w tym przygotowania do Dni Kukurydzy oraz Doświadczeń PDO. Przedstawiono również dotychczasowy stan i zakres realizacji programu unijnego „Kukurydza ziarnem przyszłości”, a także stan i zakres realizacji programu krajowego „Złoty smak kukurydzy”. Ważnym punktem posiedzenia był wybór składu delegacji na wyjazd studyjny do Francji we wrześniu br. w ramach realizacji ww. programu unijnego. Na zakończenie dyskutowano na temat bieżących spraw dotyczących PZPK.