Kategorie

21 marca 2022 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze PZPK

21 marca 2022 r. obradowało on-line Walne Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. Zostało udzielone absolutorium Radzie i Komisji Rewizyjnej Związku, zatwierdzono bilans i rachunki wyników za 2021 r. Dr Michał Gazdecki z Wydziału Ekonomicznego UP w Poznaniu przedstawił wykład „Produkcja i wykorzystanie kukurydzy w ocenie polskich rolników”. Na zakończenie Prezes PZPK prof. dr hab. Tadeusz Michalski przedstawił program działania Związku na 2022 r.