Kategorie

21.02.2024 r. Posiedzenie Zarządu CEPM

W dniu 21 lutego br. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu CEPM. Spotkanie miało miejsce w Lizbonie (Portugalia) w trakcie 3. Iberyjskiego Kongresu Kukurydzy i XV Krajowego Kongresu Kukurydzy, które odbyły się w dniach 21-22 lutego br., a zorganizowane zostały przez Krajowe Stowarzyszenie Producentów Kukurydzy i Sorga z Portugalii (ANPROMIS) oraz Ogólne Stowarzyszenie Producentów Kukurydzy Hiszpanii (AGPME). Przedstawiciele PZPK wzięli udział on-line.
Podczas spotkania zatwierdzono protokół z posiedzenia Zarządu CEPM, które odbyło się 10 października 2023 r., przedstawiono aktualną sytuację w zakresie produkcji i rynków kukurydzy, dyskutowano na tematy dotyczące m.in.: Strategicznego Dialogu dla Rolnictwa, problemów w handlu z Ukrainą, umowy z Mercosur i nowych technik genomowych (NGT).
Na zakończenie przedstawiono stan przygotowań do Europejskiego Kongresu Kukurydzy, który odbędzie się w maju br. w Paryżu.