Wspólne stanowisko 5 organizacji UE (AVEC, CEPM, CIBE, Copa-Cogeca i EUWEP) w sprawie importu płodów rolnych z Ukrainy

W dniu 13 listopada br. 5 stowarzyszeń UE reprezentujących różne sektory i podmioty (AVEC, CEPM, CIBE, Copa-Cogeca i EUWEP) skierowało do Valdisa Dombrovskisa, Wiceprezesa wykonawczego i Komisarza UE ds. handlu, Janusza Wojciechowskiego, Komisarza UE ds. rolnictwa oraz Przewodniczących stałych Komisji ds. rolnictwa w Brukseli, wspólną propozycję dotyczącą mechanizmu ochrony producentów cukru, zbóż i nasion oleistych, mięsa drobiowego oraz jaj przed zakłóceniami na rynku związanymi z przywozem płodów rolnych z Ukrainy.

Czytaj