Działania PZPK na rzecz poprawy sytuacji producentów kukurydzy

W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące działań Polskiego Związku Producentów Kukurydzy (PZPK) w sprawie trudności na jakie napotykają producenci kukurydzy w związku z korytarzami solidarnościowymi dla Ukrainy i napływem dużych ilości ziarna informujemy, że Związek „interweniował” do Komisji Europejskiej poprzez Europejską Konfederację Produkcji Kukurydzy (CEPM), której jest członkiem.

Czytaj
Zmarł prof. dr hab. Witold Podkówka

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 8 grudnia br. zmarł ś.p. prof. zw. dr hab. inż. Witold Podkówka, dr h.c. Wieloletni działacz Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, członek Rady PZPK i zespołu redakcyjnego czasopisma „Kukurydza”.

Czytaj
Konferencja prasowa PZPK „Złoty smak kukurydzy” – 13.12.2022 r.

W dniu 13 grudnia br. Polski Związek Producentów Kukurydzy (PZPK) zorganizował konferencję prasową podsumowującą promocję wykorzystania ziarna kukurydzy na cele spożywcze, prowadzoną w 2022 r. Spotkanie po raz kolejny odbyło się w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu. O dużym zainteresowaniu tematyką dotyczącą kukurydzy świadczyła liczna obecność dziennikarzy. W konferencji uczestniczyły redakcje wszystkich wiodących tytułów prasowych i portali internetowych branży rolniczej w Polsce. Obecny był też przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.

Czytaj
Konferencja prasowa PZPK „Złoty smak kukurydzy” – 13.12.2022 r.

W dniu 13 grudnia br. Polski Związek Producentów Kukurydzy (PZPK) zorganizował konferencję prasową podsumowującą promocję wykorzystania ziarna kukurydzy na cele spożywcze, prowadzoną w 2022 r. Spotkanie po raz kolejny odbyło się w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu. O dużym zainteresowaniu tematyką dotyczącą kukurydzy świadczyła liczna obecność dziennikarzy. W konferencji uczestniczyły redakcje wszystkich wiodących tytułów prasowych i portali internetowych branży rolniczej w Polsce. Obecny był też przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.

Czytaj